Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Endress+Hauser asi vede v počtu patentů „na hlavu„ v Evropě

číslo 10/2004

Endress+Hauser asi vede v počtu patentů „na hlavu„ v Evropě

Společnost Endress+Hauser (E+H) oznámila, že v roce 2003 podala 157 patentových přihlášek. V porovnání se 3 949 přihláškami podanými ve stejném období uznávaným „patentovým přeborníkem„ firmou Siemens (druhá byla firma Bosch se 3 178 přihláškami) se to může zdát málo. Vedoucí pracovníci E+H však se zadostiučiněním poukazují na skutečnost, že zatímco Siemens se svými 417 000 zaměstnanci v roce 2003 vykázal jednu podanou přihláškou na každých 106 a Bosch (230 000 zaměstnanců) na každých 72 pracovníků, u E+H, s celkem 6 000 zaměstnanci, je to jedna přihláška na 38 pracovníků. Za nejvýznamnější patenty vyplatila firma v hotovosti odměny v celkové sumě asi 10 000 euro. Co však postihuje všechny dodavatele automatizační techniky věnující se výzkumu a vývoji, jsou velké náklady na ochranu již udělených patentů. Společnost E+H uvádí, že náklady vynaložené na celosvětovou ochranu patentu po celou možnou dobu – zpravidla dvacet let – jsou asi 60 000 euro. Sama nyní udržuje asi 2 700 „živých„ patentů. To znamená celkové náklady přibližně 160 milionů euro jen na ochranu toho, co je již vytvořeno.
[Control Engineering Europe, 2004, č. 3.]

(kp)

Inzerce zpět