Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

EMVA Business Conference 2014 bude od 15. do 17. května ve Vídni

Výroční konference Evropského sdruže­ní pro strojové vidění EMVA se bude konat od 15. do 17. května 2014 ve Vídni. Regis­trace již byla zahájena na www.b2match.eu/emva2014; za včasnou registraci poskytují pořadatelé slevu.

 
Na této akci se setkávají techničtí odbor­níci a představitelé vedení firem působících v oboru strojového vidění z celé Evropy. Pra­videlně přijíždějí i hosté ze zámoří. Konfe­rence je unikátní příležitostí pro prezentaci trendů v oboru, vytváření kontaktů, výměnu zkušeností a posílení podnikatelských aktivit.
 
Tradiční součástí konference je detail­ní rozbor trhu v oboru strojového vidě­ní v hostitelské zemi. Letos se pozornost analytiků, kromě domácího Rakouska, sou­středí i na trh ve Švýcarsku a Lichten­štejnsku.
 
Podrobný program bude k dispozici v nejbližší době.
(Bk)