Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Emparro ACCUcontrol udržuje stroje při životě

U strojů a zařízení není mnoho problémů, které by byly nepříjemnější (a dražší) než neplánovaný výpadek. Modul UPS Emparro ACCU control od Murrelektronik, který doplňuje výkonný napájecí systém Emparro, při výpadku síťového napájení udrží stroje „při životě“ tím, že bez přerušení přepne na bateriový provoz. Investice do modulu UPS se často vrátí již při prvním zabránění výpadku.

Na modul UPS se připojují externí olověné akumulátorové baterie s kapacitou až 40 A·h, což umožňuje dlouhodobé přemostění výpadku napájení. Podle potřeby lze použít variantu pro výstupní proud 20 nebo 40 A. Modul se do rozváděče montuje bez použití nářadí. Varianta 20 A zabírá v rozváděči na šířku pouhých 65 mm. Výstupní napětí je 27,7 až 19,2 V DC. 

Prediktivní údržba – informovat před selháním

Emparro ACCUcontrol neustále monitoruje vnitřní odpor připojené baterie. Při překročení mezní hodnoty vydá přes sdělovací kontakt výstražný signál. Výměna baterií může být potom naplánována na další pravidelnou údržbu. Tato preventivní informace zabraňuje neplánovaným výpadkům a narychlo vynuceným zásahům servisního technika. 

Čím chladněji, tím lépe

Baterie „mají rády“ své určené provozní teploty. Podávají tak optimální výkon a mají delší životnost. V rozváděčích obvykle nebývá problém se snížením kapacity a proudu, nebo dokonce zamrznutím akumulátorů vlivem nízkých teplot. Problémem naopak může být vysoká teplota, která dosti výrazně ovlivní životnost akumulátoru. Proto má Emparro ACCUcontrol řízení nabíjení podle teploty. Konečné nabíjecí napětí se přizpůsobí okolní teplotě tak, aby teplota akumulátoru při nabíjení nepřesáhla stanovenou mez. Tím se i při vyšších okolních teplotách dosáhne maximální životnosti baterií. 

Snadné připojení k průmyslovému PC

Emparro ACCUcontrol lze připojit k průmyslovému PC prostřednictvím rozhraní mini USB a kontrolovat tak jeho napájení. Znamená to, že:

  • při výpadku sítě bude průmyslové PC řízeně vypnuto,
  • napájecí napětí a stav nabití baterie lze sledovat v reálném čase,
  • provozní stavy mohou být zdokumentovány v protokolu,
  • provozní parametry lze snadno a jednoduše nastavit. 

Modul UPS, nebo vyrovnávací modul s kondenzátory?

Na tuto otázku odpovídá Manuel Senk, Business Development Manager společnosti Murrelektronik: „Modul UPS Emparro ACCUcontrol je správné řešení, je-li třeba překlenout delší výpadek napájení, aniž by došlo k provozním výpadkům a odstávkám ve výrobě. Externě připojené olověné akumulátory umožňují doby překlenutí v rozsahu až několika hodin. Emparro Cap využívá ultrakondenzátory, po celou dobu životnosti nevyžaduje údržbu a je tím správným řešením v případech, kdy je potřeba dostatek energie pro strukturované řádné vypnutí strojů a řídicích systémů.“ 

Kam pro další informace?

Pro více informací mohou zájemci navštívit www.murrelektronik.cz. 

(ed)

Obr. 1. Emparro ACCUcontrol v rozváděči

Obr. 2. Emparro ACCUcontrol, nebo Emparro Cap? Odpovídá Manuel Senk, Business Development Manager společnosti Murrelektronik