Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

EMO Hannover přichází v době růstu německého strojírenství

Veletrh EMO 2011, který se bude konat ve dnech 19. až 24. září 2011 v německém Hannoveru, přichází v období začínající­ho růstu německého strojírenství. V prvním čtvrtletí ohlásili němečtí výrobci nárůst ob­jednávek o 130 % ve srovnání se stejným obdobím krizového roku 2010. Domácí ob­jednávky přitom vzrostly o 127 %, objed­návky ze zahraničí o 132 %. Nárůst obratu následuje s určitým zpožděním za objednáv­kami. „Obor se zotavuje mnohem rychle­ji a razantněji, než jsme očekávali na pod­zim,“ s uspokojením konstatoval Wilfried Schäfer, výkonný ředitel německého sdru­žení výrobců obráběcích strojů VDW, kte­ré je pořadatelem veletrhu EMO Hannover. Výsledky v objemu přijatých objednávek brzy dosáhnou úrovně z roku 2007, kdy byly nejlepší v historii. V odvětví výroby obráběcích strojů je v Německu zaměstná­no 64 tisíc pracovníků, to je přibližně stej­ně jako v minulém roce.
 
Výroba obráběcích strojů je v Německu nejdůležitějším strojírenským oborem. Růst v tomto odvětví je indikátorem růstu v celém strojírenském průmyslu. Na veletrhu EMO se však nepředstaví jen němečtí výrobci, ale vý­robci z Evropy (včetně českých, moravských a slovenských) i z celého světa. Pro návštěv­níky je EMO příležitostí na jednom místě vidět vše, co je v oboru nového, srovnat na­bídku konkurentů a diskutovat s vystavovate­li o řešení konkrétních problémů. Bližší in­formace o veletrhu najdou zájemci na www.emo-hannover.de.

(Bk)