Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

EMO Hannover 2013 ve znamení výrobní inteligence

Strojírenské podniky se musí v současnosti vypořádat s mnoha obtížnými úkoly: často se mění objem výroby, výrobky jsou dodávány ve velkém množství variant, aby přesně splňovaly požadavky zákazníka, na výrobce je vyvíjen velký tlak na snižování ceny a složitější výrobky vznikají v různých závodech rozmístěných nezřídka velmi daleko od sebe. Tyto úkoly pomáhá vyřešit tzv. výrobní inteligence.

Co obsahuje pojem výrobní inteligence? Především je to automatizace výroby, a to její hardware i software. Ale obsah výrobní inteligence je širší než jen automatizace výroby. Zahrnuje také automatizovanou, počítačem podporovanou konstrukci a přípravu výroby (CAD/CAM, PLM), sběr dat a dokladování průběhu výrobních procesů (SCADA), podporu údržby a servisu (asset management) a vazby na ekonomické systémy řízení podniku a dodavatelských řetězců (MES). Do výrobní inteligence patří i celá komunikační a informační infrastruktura podniku.

S tím vším se budou moci seznámit návštěvníci veletrhu obráběcích a výrobních strojů a linek EMO 2013, který se bude konat v Hannoveru od 16. do 21. září 2013 a jehož zdůrazněným tématem bude právě výrobní inteligence v celé její šíři. Proč toto téma na veletrhu, kde vystavují převážně dodavatelé výrobních strojů? Protože tito dodavatelé musí myslet nejen na výrobní funkce stroje, ale také na to, aby obsluha strojů a výrobní technici mohli spolehlivě a účinně plnit rostoucí požadavky na efektivní využívání materiálů a energie, zajištění kvality produkce, dokumentování výrobních procesů, sledování činnosti strojů a jejich prediktivní údržbu. Které nástroje k tomu mohou výrobnímu personálu pomáhat? Multimediální prvky v ovládání výrobních systémů, diagnostické systémy využívající webové služby, tele­servis, technická podpora na dálku atd. Začlenění inteligentních a multimediálních ovládacích a asistenčních funkcí do řídicích systémů výrobních strojů a zařízení je zákazníky vyžadováno stále častěji a stává se významnou výhodou na trhu.

Veletrh EMO se koná až za rok, ale jeho přípravy, koncepční i organizační, jsou již v plném proudu. V současné době odchází do více než šedesáti zemí světa přihlášková dokumentace; uzávěrka přihlášek je v prosinci 2012. Ti, kteří na EMO dosud nevystavovali a přihláškovou dokumentaci nedostanou automaticky, si ji mohou vyžádat prostřednictvím webové stránky www.emo-hannover.de.

(Bk)

Obr. 1. Veletrh EMO se bude konat v Hannoveru od 16. do 21. září 2013; uzávěrka přihlášek je v prosinci 2012