Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Emerson představil nový převodník Coriolisova průtokoměru pro ještě lepší vhled do procesu

Nový převodník Coriolisova průtokoměru Micro Motion 5700 převádí naměřené údaje na smysluplné informace pro dokonalejší vhled do technologického procesu a na instrukce pro jeho optimalizaci.

 
Společnost Emerson Process Management představila nový převodník Coriolisova průtokoměru Micro Motion 5700 navržený tak, aby automaticky převáděl naměřené údaje na smysluplné informace potřebné pro pochopení technologického procesu a poskytující jednoznačné instrukce pro jeho optimalizaci. Převodník Micro Motion 5700 lze použít v širokém rozsahu úloh, od běžného řízení technologických procesů až po fakturační měření kapalin a plynů.
 
„Při konstruování převodníku Micro Motion 5700 byl poprvé využit nový přístup Human Centered Design společnosti Emerson,“ říká Jason Leapley, produktový manažer ve společnosti Micro Motion, Inc. V rámci vývoje nového převodníku bylo provedeno množství provozních zkoušek u skutečných uživatelů za účelem přesného pochopení jejich potřeb a požadavků ve všech běžných i extrémně náročných úlohách. Každá funkce převodníku Micro Motion 5700 byla navržena
s ohledem na zkrácení doby instalace Coriolisova průtokoměru a jeho uvedení do provozu, a to bez specifických znalostí a speciálních nástrojů.
 
„Převodník Micro Motion 5700 přináší nejen více měřených údajů z Coriolisova průtokoměru, ale poskytuje zejména více užitečných informací pro ještě lepší vhled do vlastního technologického procesu,“ dodává Bill Graber, viceprezident pro marketing ve společnosti Micro Motion, Inc. „Ve výsledku to našim zákazníkům umožní lépe využít tzv. velká data (Big Data) z Coriolisových průtokoměrů, ještě lépe pochopit a optimalizovat jejich technologické procesy, a dosáhnout tak vyšší úrovně účinnosti, efektivity a produktivity.“
 
Převodník Micro Motion 5700 poskytuje uživatelům přístup k archivu s podrobnými údaji z měření, takže mohou i zpětně analyzovat děje ve svých technologických procesech. K intuitivnímu nastavení, ovládání a diagnostice převodníku je k dispozici nově navržené grafické uživatelské rozhraní. Tento nový převodník přináší zabezpečený soubor s měřenými hodnotami, diagnostickými údaji, změnami nastavení převodníku a výstražnými hlášeními, a to včetně údaje o času události.
 
Digitální zpracování měřicích signálů v převodníku Micro Motion 5700 se vyznačuje velmi rychlou odezvou na změny průtoku, což umožňuje optimálním způsobem řešit požadavky včetně fakturačního měření a rychlého dávkování. Velmi účelná je také funkce Smart Meter Verification, která zajistí kontrolu správné činnosti Coriolisova průtokoměru bez jakéhokoliv přerušení měření či technologického procesu. Výsledkem je maximální důvěra uživatele ve výsledky měření a snadné dosažení shody s platnými předpisy.
 
Převodník Micro Motion Model 5700 je k dispozici ve venkovním provedení vhodném do nejnáročnějšího prostředí, a to pro integrální i oddělenou montáž. Lze ho kombinovat s novými i již dříve nainstalovanými Coriolisovými snímači průtoku Micro Motion. Nový převodník v současné době nabízí výstupy analogový, impulzní, stavový, Modbus a HART a vstupy analogový a HART. Další možnosti digitální komunikace budou k dispozici v blízké budoucnosti.
 
Další informace o převodníku Micro Motion 5700 zájemci najdou na www.micromotion.com/5700.

Obr. 1. Nový významný produkt společnosti Micro Motion: Coriolisův hmotnostní průtokoměr Micro Motion Elite s převodníkem Micro Motion 5700, navrženým s ohledem na co nejjednodušší instalaci a obsluhu a dokonalejší pohotový vhled do technologického procesu
Obr. 2. Navrženo na základě reálných potřeb uživatelů Coriolisových průtokoměrů: čelní panel převodníku Micro Motion 5700, cíleně
vyvinutého s využitím nového přístupu Human Centered Design společnosti Emerson