Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Emerson posílil v oborech měření hladiny, hustoty, viskozity i průtoku

číslo 8-9/2005

Emerson posílil v oborech měření hladiny, hustoty, viskozity i průtoku

Společnost Emerson Process Management (EPM) oznámila, že od britské skupiny The Roxboro Group PLC koupila firmu Solartron Mobrey. Akvizice přináší další rozšíření sortimentu měřicí techniky pro řízení spojitých technologických procesů a souvisejících služeb nabízených EPM po celé světě. Solartron Mobrey je dodavatel přístrojů pro měření polohy hladiny, hustoty a viskozity a jednotek pro výpočet průtoku v odvětvích těžby, zpracování ropy a zemního plynu, chemickém a potravinářském průmyslu, ve vodárenství, při čištění odpadních vod, dále při výrobě elektřiny a páry. Sídlí poblíž Londýna; její výrobní závody jsou ve Velké Británii a Francii, obchodní a podpůrná střediska v Evropě, Asii a po celém americkém kontinentu. Převzat byl celý výrobní program i veškeré služby, výrobní závody a zaměstnanci. Firma bude přejmenována na Mobrey Measurement a stane se součástí společnosti EPM s jejími zavedenými značkami AMS Suite, Brooks, Daniel, DeltaV, Fisher, Micro Motion, Ovation, PlantWeb, Rosemount a Saab Rosemount. Finanční podmínky kontraktu nebyly oznámeny.
[Tisková zpráva EPM, 15. července 2005.]