Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Emerson koupil firmu Aventics

Společnost Emerson oznámila, že uskutečnila akvizici firmy Aventics. Firma Aventics, se sídlem v Lucembursku a hlavní kanceláří v Laatzenu v Německu, měla v roce 2017 obrat 425 milionů amerických dolarů a celkem zaměstnávala v pěti výrobních závodech po celém světě více než 2 100 pracovníků. Je především výrobcem pneumatické techniky, používané např. v potravinářství, balicí technice, automobilové a strojírenské výrobě, dopravní technice nebo v medicíně. Historie firmy sahá do roku 1869; roku 1986 ji koupila společnost Bosch (od roku 2001 Bosch Rexroth AG). Aventics jako samostatná firma existovala od roku 2014. Emerson ji kupuje za 527 milionů eur od investiční skupiny Triton.

Společnost Emerson, zvláště její skupina Automation Solutions (dříve Emerson Process Management), je naproti tomu silná v oblasti procesní výroby a je známá svými výrobky pro měření a regulaci průtoku, polohy hladiny, teploty a dalších veličin.

Emerson si od akvizice slibuje možnost proniknout do nových segmentů trhu a lépe obsluhovat zákazníky v oblasti výroby s hybridním charakterem. To jsou zejména obory potravinářství nebo farmacie, kde je na počátku procesní nebo dávková výroba a na konci probíhá stáčení a balení produktů, což je naopak typická diskrétní výroba. Akvizice také posílí pozici firmy Emerson na německém trhu, kde dosud nebyla příliš silná. Aventics je naproti tomu na německém trhu nejsilnější, téměř 40 % obratu realizuje v Německu a podobný podíl mají ostatní evropské země. A málo platné, německý trh patří v oboru automatizace k nejrozvinutějším a nejsilnějším, takže posílit právě na něm je pro Emerson velmi důležité.

Po nezbytném schválení regulatorními orgány a po splnění dalších náležitostí by měla být akvizice dokončena v posledním čtvrtletí tohoto roku.                            

(Bk)