Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

EmbaxPrint – přehlídka obalového, papírenského a tiskařského průmyslu

EmbaxPrint – přehlídka obalového, papírenského a tiskařského průmyslu

Již 24. ročník veletrhu EmbaxPrint se konal ve dnech 22. až 25. 5. 2007 v Brně a potvrdil svůj význam pro obalový, papírenský a tiskařský průmysl nejen v České republice, ale v celé střední Evropě. Dokládá to účast mnoha zahraničních firem (36 % z celkového počtu 540 vystavovatelů) i návštěvníků.

Z hlediska automatizační techniky jsou uvedené obory velmi zajímavé a stojí za to se na veletrh vypravit a seznámit se s tím, jak jsou moderní balicí, papírenské a tiskařské stroje řízeny. Jde vesměs o stroje s mnoha přesně synchronizovanými pohony a s mimořádnými nároky na řízení. Například moderní balicí linky se musí vypořádat s častými změnami sortimentu balených produktů. Nezřídka se požaduje také přibalování různých letáků nebo reklamních předmětů. Samozřejmostí by měla být komunikace s výrobním informačním systémem, možnost potisku čárovým kódem a údaji o datu výroby a spotřeby, popř. o identifikaci výrobní dávky. Rozšiřuje se též potisk obalů Braillovým písmem – v současné době je v EU povinný pro farmaceutické výrobky.

Vzhledem k silné konkurenci jsou obory obalového, papírenského a tiskařského průmyslu velmi citlivé na cenu a kvalitu dodávaných automatizačních prostředků.

V obalovém průmyslu se využívají též různé metody identifikace: čárový a maticový kód, RFID. Při diskusích s vystavovateli o RFID byla cítit jistá rozpačitost: podle nich jde o metodu, která je pro praxi příliš drahá a nic podstatného zatím ve srovnání s levnějšími čárovými kódy nepřináší. Potvrzují tak, že v současné době je metoda RFID perspektivní spíše pro využití v uzavřených výrobních systémech než v maloobchodě.

(Bk)