Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Elis – moderní průtokoměry pro vodárenství i průmysl

číslo 10/2006

Elis – moderní průtokoměry pro vodárenství i průmysl

Firma Elis Plzeň a. s. začala s vývojem a výrobou průtokoměrů kapalin založených na nejmodernějších principech před šestnácti lety. Ryze tuzemská firma za tu dobu vyrobila a dodala mnoho indukčních a ultrazvukových průtokoměrů v široké škále typů a provedení k použití jak v průmyslu, tak zejména ve vodárenství. V současnosti vyrábí tyto přístroje v těchto typových řadách:

  • indukční průtokoměry Flonet řad FN 20XX a FR 10XX se širokým uplatněním zejména jako stanovená a pracovní měřidla ve vodárenství,

  • ultrazvukové průtokoměry se síťovým napájením Sonoelis, jedno- i dvoupaprskové, celkem v pěti typových řadách (pro vodárenství zejména řady SE 40XX a SE 80XX),

  • ultrazvukové průtokoměry s bateriovým napájením Flomic řady FL 3085 (dimenze od DN200 do DN1200) a řady FL 3005 pro přímou montáž do současného potrubí (DN200 až DN200) k měření velkých průtoků zejména ve vodárenských a zavlažovacích sítích,

  • ultrazvukové vodoměry s bateriovým napájením Flomic FL 102X schválené jako stanovená měřidla ve třídě přesnosti B (dimenze od DN32 do DN200).

Vedle osvědčených přístrojů a některých jejich dílčích inovací, jako jsou např. ultrazvukové průtokoměry Sonoelis SE 4015T pro měření při extrémním tlaku a teplotě měřeného kapalného média, jsou v nabídce firmy Elis Plzeň v současné době nejprogresivnějším výrobkem bateriové ultrazvukové průtokoměry a především vodoměry Flomic.

Ultrazvukové bateriové vodoměry Flomic

Ultrazvukové průtokoměry a vodoměry s bateriovým napájením Flomic uvedla firma Elis Plzeň na trh jako celosvětovou novinku v roce 2003. Při jejich vývoji vycházela zejména z potřeb vodárenského odvětví. Vynikající užitná hodnota přístrojů tohoto konceptu je dána obzvláště jejich nezávislostí na elektrorozvodné síti při nabídce téměř všech základních funkcí vlastních indukčním či ultrazvukovým průtokoměrům napájeným ze sítě.

Zachovány jsou např. přesnost měření, zobrazování okamžitého průtoku a celkového proleklého objemu, elektrický impulsní a proudový výstup, komunikační rozhraní M-Bus, možnost záznamu časové řady naměřených hodnot (dataloger), optické rozhraní pro odečet archivovaných dat, možnost přenosu okamžitých a archivovaných dat prostřednictvím bateriově napájeného modulu GSM do centrálního dispečinku atd.

Doba provozního života vestavěné lithiové baterie je šest až osm let.

V porovnání s dosud obvykle používanými mechanickými vodoměry jsou ultrazvukové přístroje podstatně výhodnější v tom, že neobsahují žádné mechanické pohyblivé části, což znamená výrazně menší hydraulické ztráty, delší dobu života a menší požadavky na údržbu i bez použití přídavných filtrů proti mechanickým nečistotám. Oproti bateriově napájeným indukčním průtokoměrům jsou hlavní předností přístrojů Flomic jejich podstatně lepší dynamické vlastnosti, a tím i větší přesnost měření proměnných průtoků (perioda měření u ultrazvukových vodoměrů je 1 s, zatímco u indukčních průtokoměrů obvykle 15 s).

Obr. 1.

Obr. 1. Ultrazvukový vodoměr Flomic FL 1024 současně měří průtok i tlak média

Ultrazvukové vodoměry Flomic jsou svými vlastnostmi vhodné nejen jako stanovená a pracovní měřidla, nahrazující dosavadní mechanické vodoměry, ale s ohledem na široké možnosti archivace a přenosu naměřených dat do dispečinku i jako přístroje pro monitorování vodárenských sítí. Použitý koncept je od svého uvedení na trh dále rozvíjen. Poslední z úspěšných inovací je typ Flomic FL 102X, umožňující průběžně měřit vedle průtoku také tlak média, což z něj činí ideální nástroj k monitorování stavu vodárenských sítí (obr. 1).

O kvalitách průtokoměrů a vodoměrů Flomic svědčí nejen zájem uživatelů na výstavách v tuzemsku i v zahraničí (mj. na veletrhu Interkama v Hannoveru v dubnu 2006), ale i obchodní úspěchy firmy, která mj. exportuje do 25 zemí po celém světě. Jedním z nejnovějších je kontrakt na dodávku celkem 47 vodoměrů a průtokoměrů Flomic FL 3085 a FL 1024 v dimenzích DN150 až DN600 pro jeden z dosud největších vodárenských projektů v Saudské Arábii.

Komplexní nabídka

Firma Elis Plzeň dodává široký sortiment kvalitních indukčních a ultrazvukových průtokoměrů vhodných pro většinu úloh ve vodárenství i pro mnohé úlohy v průmyslu, a to včetně nejprogresivnějších bateriově napájených typů. Spolu s těmito přístroji nabízí také komplexní služby související se studiemi a projektováním, montáží, uváděním do provozu, kalibrací a metrologickým ověřováním průtokoměrů a vodoměrů, včetně operativního záručního a pozáručního servisu.

Podrobné informace o nabízených přístrojích i službách lze získat na pravidelně aktualizovaných webových stránkách firmy.

(sk)

Elis Plzeň a. s.
Luční 15
P. O. BOX 126
304 26 Plzeň
tel.: 377 535 883
fax: 377 535 892
e-mail: sales@elis.cz
http://www.elis.cz