Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Elektrotechnická asociace ČR zakládá pracovní skupinu pro dohled nad trhem

Díky iniciativě společnosti OEZ, člena Elektrotechnické asociace České republiky (ElA), a podle vzoru mnohých zahraničních elektrotechnických asociací také ElA zakládá pracovní skupinu pro dohled nad trhem (Market Surveillance Support Initiative) v České republice. Cílem této skupiny bude zlepšení účinnosti a efektivity dohledu nad trhem s elektrotechnickými produkty v ČR.

Podle ředitele Jana Prokše chce ElA v rámci pracovní skupiny vyvíjet aktivity členských firem asociace (i dalších) tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost zákazníků, kteří si elektrotechnické produkty pořizují, a aby byla u všech výrobků na trhu zajištěna jejich shoda s platnou legislativou. Záměrem je provádět takové aktivity, které budou sloužit účinnějšímu dozoru nad trhem ze strany příslušných vnitrostátních orgánů v ČR, na tom spolupracovat i s ostatními iniciativami v celé Evropě a podpořit co nejširší uplatňování tohoto nového rámce, např. prostřednictvím hlášení nebezpečných nebo jinak nevyhovujících výrobků příslušným národním úřadům (u nás zejména Elektrotechnický zkušební ústav).

Zřízení pracovní skupiny pro dohled nad trhem je v souladu s nařízením Evropské komise 765/2008, kterým se stanovují požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění produktů na trh. Pracovní skupina je poradní skupinou ElA. Sekretariátem skupiny je sekretariát ElA a jejího předsedu určuje představenstvo ElA. Členem pracovní skupiny může být jakákoliv členská firma ElA, členství v pracovní skupině je pro členy ElA zdarma.

Členem pracovní skupiny může být jakákoliv i nečlenská firma ElA, poplatek za členství v pracovní skupině pro nečlenské společnosti činí 20 000 korun ročně. Členem se firma stává po schválení předsedou pracovní skupiny a uhrazení členského poplatku (jestliže je tento vyměřen).

První jednání pracovní skupiny proběhlo 15. března 2017 v Praze. Zájemci o členství ve skupině se mohou obracet na pana Jana Prokše, ředitele asociace ElA (proks@electroindustry.cz). Více informací o Elektrotechnické asociaci ČR mohou zájemci najít na webových stránkách www.electroindustry.cz.

(JH)