Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Elektromobilita a smart grids

E-mobilita a Smart Grid fórum Praha 2014 je název konference, pořádané Českou technologickou platformou Smart Grid 19. a 20. listopadu 2014 v Praze. Záštitu nad touto akcí převzalo ministerstvo dopravy a radní hlavního města Prahy Ing. Jiří Pařízek.

Elektromobilita a inteligentní elektrické rozvodné sítě – dvě témata, která jsou v současnosti většinou pokládána za futuristické vize. Jak dalece jsou již tyto technologie zralé pro komerční uplatnění? Jak je budována odpovídající infrastruktura v ČR a jinde v Evropě? Existuje synergie těchto dvou trendů a na čem závisí jejich další rozvoj? O těchto a dalších otázkách budou diskutovat účastníci fóra s více než dvacítkou přednášejících ze státní správy, univerzit, energetiky, výrobců elektrických vozidel a provozovatelů elektromobilů. Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami elektromobilů. Zájemci se mohou registrovat na www.smartgridcz.eu, kde naleznou také podrobnosti o této akci.

Partnerem konference je Asociace elektromobilového průmyslu, mediálními partnery jsou odborné časopisy ATP Journal, Automa, Hybrid.cz, Sdělovací technika a Elektro.
 

(ed)