Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Elektromechanické válce EMC a EMC-HD se servomotory MS2N

Moderní technologická zařízení, která jsou uváděna výrobci a dodavateli na průmyslový trh, jsou svojí konstrukcí, funkcí či účelem použití stále více zaměřena na optimalizaci, zjednodušení, zefektivnění a zkvalitnění výrobního procesu. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady a téměř bezúdržbový provoz. Operace upínání nebo lisování jsou toho názorným příkladem. U konvenčních fluidních mechanismů může docházet k únikům tlakového média vlivem netěsností spojů. U pneumatických soustav navíc může být kamenem úrazu malá účinnost nebo nedostatečná lisovací síla v kombinaci s malou přesností při zalisování. 

Elektromechanické válce

Vhodnou variantou pro operace upínání a lisování jsou mechanismy s elektromechanickým válcem doplněným o servopohon, včetně přesného systému řízení pohybu válce či lisovacího procesu. Bosch Rexroth nabízí pro tyto úlohy elektromechanické válce EMC (obr. 1) a EMC-HD (obr. 2) spolu s osvědčenými servopohony IndraDrive. Elektromechanické pohybové mechanismy využívají výhody moderních řídicích systémů v kombinaci s přesnými pohybovými šrouby. Síla, poloha a rychlost mohou být prostřednictvím elektrického servopohonu uživatelsky libovolně konfigurovány a flexibilně přizpůsobeny novým úkolům. Všechny důležité části včetně upínacích či lisovacích doplňků pocházejí z osvědčeného výrobního programu Bosch Rexroth. Mechanický převod ve válci je zajištěn kuličkovými, popř. i planetovými šrouby různých průměrů a stoupání.

Bosch Rexroth nabízí ucelené řešení zahrnující výpočty a dimenzování válců s ohledem na požadovanou úlohu, návrh jednotlivých mechanických dílů, nebo kompletní dodávku válce se servomotorem a příslušným řídicím systémem řady IndraDrive (obr. 3). Pro usnadnění návrhu takového systému elektromechanických pohonů Bosch Rexroth je k dispozici softwarový nástroj LinSelect, který je volně ke stažení na na stránkách www.boschrexroth.com v sekci Products/Product groups/Linear MotionTechnology/Topics/Selection and Sizing Tool (obr. 4). 

Servomotory

Nejvhodnější variantou pohonné jednotky elektromechanických válců EMC a EMC-HD jsou v současnosti servomotory řady MS2N (obr. 5) nové generace, a to z více hledisek: výhodami jsou jednoduché mechanické připojení motorů prostřednictvím přírub standardní rozměrové řady nebo např. menší rozměry motorů, velká dynamika a energetická účinnost a rovněž rychlejší elektrická instalace díky jednokabelovému provedení motoru.

Servomotory MS2N jsou k dispozici také s integrovaným snímačem polohy a vyhovují podmínkám pro úroveň funkční bezpečnosti SIL 3 a úroveň bezpečnostních vlastností PL e. Jsou proto vhodné i pro náročné úlohy s bezpečnostními funkcemi SafeMotion. To eliminuje potřebu dodatečných bezpečnostních prvků v systému. Motory jsou dodávány i ve variantě do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a prachu ve shodě s ATEX pro skupinu zařízení II, kategorie 3G/3D. 

Závěr

Výhody elektromechanických válců EMC, EMC-HD se servomotory MS2N a servopohony řady IndraDrive jsou tyto:

 • jednoduchý a kompaktní design pro prostorově úspornou integraci do stroje,
 • větší energetická účinnost v porovnání s konvenčními fluidními systémy,
 • možnost doplnit mechanismus o planetovou převodovku pro snížení otáček a zvýšení krouticího momentu,
 • volitelný výběr koncových a limitních magnetických spínačů,
 • krytí IP65 válce i servomotoru,
 • možnost použít speciální chemicky odolné materiály pro válce,
 • přesné polohování, velká dynamika, výkonný pohon a dlouhá životnost díky použití velmi přesných kuličkových nebo planetových válečkových šroubů a planetových převodovek,
 • kompletní systémy, které jsou připravené k instalaci a provozu,
 • jednoduchá a rychlá instalace a snadné uvedení do provozu,
 • nízké náklady na elektroinstalaci a dodávku kabelů díky jednokabelovému připojení servomotorů MS2N,
 • inteligentní pohonný systém pro volné programování a realizaci složitých dynamických profilů (volné nastavení síly, polohy a rychlosti po celou dobu zdvihu). 

(Bosch Rexroth, spol. s r. o.)

Obr. 1. Elektromechanický válec EMC kombinuje elektromotor s pohybovým šroubem pro převod otáčivého pohybu na přímočarý pohyb

Obr. 2. Elektromechanický válec EMC-HD je určen pro velká zatížení

Obr. 3. Elektromechanický válec EMC-HD s elektromotorem MS2N a řídicí jednotkou IndraDrive je možné dodat jako sladěný komplet

Obr. 4. Volně dostupná aplikace LinSelect je určena pro výběr lineárních pohonů ze sortimentu Bosch Rexroth

Obr. 5. Sortiment servomotorů M2SN

 

Tab. 1. Parametry elektromechanických válců Bosch Rexroth

 

Kompaktní válec EMC

Válec pro velké zatížení EMC-HD

Maximální zdvih

1 500 mm

1 700 mm

Maximální rychlost

1,6 m/s

1,0 m/s

Maximální axiální síla

56 kN

290 kN

Dynamické zatížení

93 kN

470 kN