Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Elektromagnetické zásuvné průtokoměry řady PIT

Elektromagnetické zásuvné průtokoměry řady PIT od firmy Kobold měří rychlost průtoku vodivých kapalin do 10 m/s v potrubích s velkým průměrem. Tyto průtokoměry jsou ideální pro potrubí s průmyslovou nebo čerstvou vodou, ale lze je použít i pro jiné kapaliny, kaly a pasty s vodivostí přes 20 µS/cm. Průtokoměry jsou vhodné pro potrubí o průměru 150 až 2 000 mm. Obvykle se instalují do kovového potrubí, ale není problém je použít pro betonová nebo plastová potrubí v dočasných nebo trvalých instalacích.

 

Elektromagnetické zásuvné průtokoměry PIT (obr. 1) se často používají tam, kde není dostatečný prostor pro běžné průtokoměry vložené do potrubí. Díky své zásuvné konstrukci mohou ve srovnání s velkými magnetickými průtokoměry vloženými do potrubí významně uspořit náklady na instalaci. Instalace průtokoměrů PIT totiž vyžaduje vyvrtat do potrubí jen jeden otvor, zatímco při instalaci průtokoměru do potrubí (in-line) je třeba odstranit část potrubí a nahradit ji průtokoměrem. Kromě toho je možné objednat si průtokoměr s ventilovou sadou a vodicím zařízením, které umožňuje vkládání a vyjímání průtokoměru, přestože je potrubí pod tlakem a v provozu (obr. 2). To např. usnadňuje údržbu zařízení.

 

Různé materiály a konfigurace pro různé úlohy

Průtokoměry PIT jsou běžně dodávány se senzorem z korozivzdorné oceli a elektrodami z materiálu Hastelloy. Jsou také k dispozici se zásuvnou sondou s povlakem PFA (perfluor alkoxyalkan kopolymer) a platinovými nebo tantalovými elektrodami.

Snímač lze zvolit s místním, nebo vzdáleným převodníkem (obr. 3). Standardně vy­užívá analogový výstup s komunikačním protokolem HART, ale na vyžádání lze získat i variantu s rozhraním Profibus-PA. Průtokoměr může mít také pulzní výstup nebo stavový výstup (spíná při překročení nastavené mezní hodnoty).

Snímače s místním převodníkem je možné používat pro média o teplotě –20 až +80 °C, se vzdáleným převodníkem pro média o teplotě –40 až +100 °C (s povlakem PFA až +150 °C). Maximální jmenovitý tlak je PN 40. Třída krytí je IP67/IP68.

Je-li průtokoměr určen pro použití v nebezpečných oblastech, jsou k dispozici také verze s ochranou proti výbuchu a certifikací ATEX EEx.

 

Jak průtokoměr PIT funguje

Elektromagnetické zásuvné průtokoměry PIT využívají magnetickou indukci popsanou Faradayovým zákonem. Elektricky vodivé médium při průchodu magnetickým polem indukuje napětí. Napětí na elektrodách (měřicí a referenční) je úměrné rychlosti průtoku, z níž je možné při znalosti rychlostního profilu vypočítat objemový průtok. Průtokoměry PIT mají cívku o velkém průměru, která vytváří stabilní magnetické pole, a jsou navržené tak, aby tlaková ztráta způsobená zasunutou sondou byla co nejmenší. Měření objemu není ovlivněno tlakem, teplotou, hustotou ani viskozitou média. Dosahují proto přesnosti ±1,5 % z ak­tuální hodnoty a ±0,5 % z rozsahu.

Další informace o těchto průtokoměrech a ostatních snímačích ze sortimentu firmy Kobold zájemci získají na www.kobold.com.

 

(KOBOLD Messring GmbH)

 

Obr. 1. Elektromagnetické zásuvné průtokoměry PIT

Obr. 2. Průtokoměr PIT-U s vodicím zařízením a ventilovou sadou, které umožňují instalaci a demontáž sondy průtokoměru za provozu,

kdy je potrubí pod tlakem

Obr. 3. Průtokoměr PIT se vzdáleným převodníkem