Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Elektroenergetika 2019

Ve dnech 16. až 18. září se ve Staré Lesné na Slovensku uskuteční 10. mezinárodní vědecké sympozium o elektroenergetice. Sympozium pořádá katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technické univerzity Košice a Skupina Východoslovenská energetika Holding. Hlavní témata sympozia budou:

  • výroba, přenos, distribuce a spotřeba elektřiny,
  • vysokonapěťová technika a diagnostika v energetice,
  • spínací technika velkých výkonů, analýza poruch,
  • řízení elektrizačních soustav, liberalizace trhu s elektřinou,
  • smart grids a elektromobilita.

Sympozium je jedinečnou příležitostí k interdisciplinárním diskusím o současné elektroenergetice a vyhlídkách do budoucna. Teoretické základy, využití v praxi, ochrany, vysokonapěťová technika, měření, standardy a další související témata – to vše bude na programu sympozia.

Sympozium se koná jednou za dva roky a jednací řečí je angličtina.

Do konce května se mohou hlásit zájemci o aktivní účast. Přihlásit je možné teoretické příspěvky, příspěvky popisující výsledky experimentů a příspěvky z oblasti řízení výroby, distribuce a spotřeby elektřiny, z oblastí využití distribuovaných zdrojů, chytrých sítí, elektromobility, údržby a diagnostiky v elektroenergetice atd. Příspěvky procházejí recenzním řízením. Přijaté příspěvky budou zveřejněny ve sborníku, který bude odeslán do databází Scopus a Web of Science CPCIS.

Bližší údaje o konferenci najdou zájemci na https://eesymp.fei.tuke.sk.

(Bk)