Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Elektroenergetika 2017

Medzinárodné vedecké sympózium Elektroenergetika sa koná 12. až 14. septembra 2017 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Sympózium vytvára priestor pre interdisciplinárne fórum o najnovších poznatkoch a výzvach, ktorým čelí spoločnosť v oblasti energetických zdrojov, nových technológií a perspektív udržateľného rozvoja. Je určené pre zástupcov energetických podnikov, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a ostatných záujemcov
o elektroenergetiku.

Hlavné témy:

–   výroba, rozvod, prenos a spotreba elektriny,

–   technika vysokých napätí a diagnostika v elektroenergetike,

–   ochrany a analýza porúch v elektrizačnej sústave,

–   riadenie v elektrizačnej sústave, liberalizácia trhu s elektrinou.

Organizátorom podujatia je Technická univerzita v Košiciach.

Ďalšie informácie: http://ee2017.fei.tuke.sk .

(ed)