Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Elektroenergetika 2015

Úspešné a obľúbené medzinárodné vedecké sympózium Elektroenergetika opäť prichádza a ponúka interdisciplinárne fórum o najnovších poznatkoch a výzvach, ktorým čelí spoločnosť v oblasti energetických zdrojov, nových technológií a perspektív udržateľného rozvoja. Pozýva všetkých zainteresovaných k diskusii o víziách pre energetiku budúcnosti. Sympózium sa koná každé dva roky, tento rok 16. až 18. septembra 2015 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.

 
Organizátor je Technická univerzita v Košiciach, spoluorganizátori Budapest Tech, Maďarsko, Czestochowa Technical University, Poľsko, a PEIPK, St. Petersburg, Rusko.
 
Hlavné témy:
  • výroba, rozvod, prenos a spotreba elektriny,
  • technika vysokých napätí a diagnostika v elektroenergetike,
  • ochrany a analýza porúch v elektrizačnej sústave,
  • riadenie v elektrizačnej sústave, liberalizácia trhu s elektrinou.
 
Informácie: http://ee2015.fei.tuke.sk.

(ed)