Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Elektrický paletizátor šetří energii

Manipulace s materiálem je jedním z klíčových oborů robotiky a na veletrhu Automatica, který se konal 21. až 24. června v Mnichově, to bylo zřetelně patrné. Stále více robotů nejenže pracuje ve výrobních operacích, ale zajišťuje také mezioperační dopravu, kde roboty nahrazují namáhavou práci obsluhy.

Dalším z výrazných trendů, nejen v robotice, je snižování energetické náročnosti výroby. Úspory energie jsou nutné vzhledem k rostoucím cenám, ale rovněž pro splnění závazků podniků omezovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí.

Oba trendy se protnuly u nového paletizačního manipulátoru firmy Hirata, který jsem měl možnost na veletrhu vidět.

Hirata Engineering Europe, dceřiná firma japonské společnosti Hirata Corporation, dodává svým zákazníkům mj. průmyslové roboty, paletizační a depaletizační manipulátory a robotizovaná montážní pracoviště.

Paletizační systémy Hirata řady AST jsou kompaktní zařízení pro výměnu technologických palet. Palety nastohované na sebe a naložené na vozíku se v zařízení oddělí, vyjmou se z nich polotovary nebo se naopak do nich naskládají obrobky, jednotlivé palety se opět nastohují na sebe a jsou připraveny k dalšímu transportu. Přesné umístění a rychlá výměna palet i velká skladovací kapacita paletizátorů splňují požadavky automatizovaného výrobního systému. Typickými oblastmi použití těchto systémů je montáž malých dílů nebo paletizace dílů u vstřikovacích lisů a obráběcích strojů.

Ve spojení s roboty Hirata typu SCARA nebo lineárními manipulátory zajišťují paletizátory AST rychlé a ekonomické nakládání a vykládání technologických palet o rozměrech od 400 × 300 mm do 800 × 600 mm a hmotnosti až 200 kg. Mnoho variant, popř. kombinace několika paletizátorů umožňuje optimální přizpůsobení téměř jakémukoliv výrobnímu procesu. Kompaktní konstrukce a volně volitelný směr toku materiálu přinášejí prostorově úspornou instalaci s velkou skladovací kapacitou. Ve spojení s průmyslovými vozíky (FTS) lze realizovat plně automatické systémy výrobní logistiky.

Pohyby paletizátoru často zajišťují pneumatické pohony. Ačkoliv mají množství předností, jednou z velkých nevýhod je energetická náročnost výroby stlačeného vzduchu. Společnost Hirata proto vyvinula energeticky účinný čistě elektrický paletizátor.

Kromě úspor energie vyplývajících z nahrazení všech pneumatických prvků má však nový paletizátor i další výhody. Polohu a sílu v jednotlivých osách je možné regulovat mnohem citlivěji. Rychlosti a zrychlení lze přesně nastavit, což umožňuje zpracování citlivých součástí. Jednodušší je také práce s různými variantami technologických palet.

I přes změnu celkového konceptu a po­užití nových komponent jsou zachovány známé přednosti paletizátoru: prostorově úsporná konstrukce, rychlá výměna zásobníku palet a ergonomicky pohodlná poloha pro jejich vkládání a vykládání.

Jak mi ve stánku prozradil Enrico Oberhommert, technik společnosti Hirata Engineering Europe pro robotiku a automatizaci, elektrickou verzi paletizátoru AST, která je již kompletně vyvinutá a byla na veletrhu vystavena, budou následovat elektrické verze ostatních standardních paletizátorů Hirata.

 Petr Bartošík

 

Obr. 1. Nahrazení pneumatických prvků paletizátoru AST vedlo k úspoře energie a větší přesnosti manipulace s díly