Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

effiDRIVE – rozsáhlá koncepce úspory energie

Tomu, kdo sleduje ceny energie, je jasné, že logickým důsledkem jejich aktuálního vývoje je u většiny podniků výrazné upřednostňování tématu úspory energie. Cena elektrické energie se v posledních šesti letech více než zdvojnásobila, ale i navzdory tomu její celková spotřeba v současné době značně roste. Tím se zvyšují i emise CO2, které jsou většinou přímo či nepřímo s výrobou elektrické energie spojeny. Shrnou-li se všechny tyto tendence dohromady, je zřejmé, že jak pro provozovatele, tak i pro výrobce elektrických strojů je snížení spotřeby energie naprosto nezbytné.
 
Společnost SEW-Eurodrive odhadla tento trend včas a prostřednictvím své koncepce energeticky úsporných pohonů effiDRIVE® umožňuje komplexně prověřit a realizovat všechny úspory energie, které přicházející v úvahu. Koncepce úspory energie se skládá z těchto prvků:
 • energeticky úsporný stavebnicový systém,
 • energetické poradenství,
 • energeticky úsporné projekty.
Energeticky úsporný stavebnicový systém (obr. 1) se skládá z prvků s vysokou účinností. Prvky energeticky úsporného stavebnicového systému jsou především samotné komponenty, např. mechatronický systém MOVIGEAR®, nová řada motorů DR, jakož i měnič frekvence MOVIDRIVE®. Energetická úspornost komponent je zohledňována již ve vývojové fázi v souladu se specifickými požadavky projektu.
 
Při hledání energeticky úsporného řešení se však vždy musí brát v úvahu skutečnost, že paušálně nejlepší řešení úspor energie v technice pohonů neexistuje, protože do hry vždy vstupují ještě typ, podmínky a parametry činnosti pohonného systému. Teprve inteligentní a účelnou kombinací motoru, převodovky, měniče frekvence a ovládání se z jednotlivých komponent stane komplexní energeticky úsporné řešení. Optimalizace celého systému tak vede k podstatně lepším výsledkům než pouhá optimalizace účinnosti jednotlivých komponent.
 
Klíčovou službou SEW-Eurodrive v koncepci úspory energie je poradenství. Individuální požadavky každého projektu, a nezáleží na tom, zda je to u dosavadního nebo nově plánovaného zařízení, totiž způsobují, že nejlepšího řešení úspory energie se dosáhne pouze při specifickém, na požadavky zákazníka orientovaném řešení.
 
Koncepce Effidrive (viz též www.sew-eurodrive.cz/energy-saving) pro vypracování energeticky efektivního návrhu pohonů v různých úlohách je tím pravým nástrojem pro komplexní zohlednění všech potenciálních úspor energie.
 

Měniče Movitrac LT

 
SEW-Eurodrive nabízí za velice zajímavou cenu měniče frekvence řady Movitrac LT (obr. 2) s výkonem až 160 kW. Tyto měniče jsou ideální pro jednoduché úlohy: řízení pohonů vzduchotechnických zařízení, čerpadel, dopravníků, výrobních strojů atd.
 
Jsou určeny pro řízení asynchronních motorů a jsou velice vhodné do opakované výroby (pro zákazníky OEM), protože v sobě snoubí snadné nastavení parametrů a nízkou cenu.
 
Dodávají se ve variantách Movitrac LTE-A a LTE-B s výkonem do 11 kW a Movitrac LTP pro výkon až 160 kW. Jejich společné klíčové vlastnosti jsou:
 • čtrnáct základních parametrů pro nastavení pohonu (celkem 40 parametrů),
 • výkonový rozsah 370 W až 11 kW u verze LTE a až 160 kW u verze LTP,
 • integrovaný filtr RFI,
 • krytí IP20 (do rozváděče) nebo IP55 (do provozních podmínek),
 • napájecí napětí 115, 230 a 400 V,
 • skalární řízení,
 • integrované rozhraní CAN,
 • integrovaný brzdný tranzistor (u velikostí 2 a 3),
 • volitelně integrovaný brzdný rezistor,
 • volitelný externí ovládací panel pro až osm měničů v síti.
Měniče lze snadno nastavovat z integrované klávesnice s displejem, popř. pomocí dodávaného softwaru pro PDA (s operačním systémem Windows CE).
 
Standardně mají všechny měniče tři digitální a jeden analogový vstup (volitelný mezi napěťovým a proudovým), jeden analogový výstup a jeden reléový výstup. Funkce vstupů a výstupů je nastavitelná pomocí rozšířené sady parametrů.
 
Pro rozsáhlejší úlohy, kde je navíc vyžadováno řízení měničů po sběrnici, je možné použít integrované rozhraní CAN s protokolem SBUS (popis protokolu je ke stažení na webových stránkách http://www.sew-eurodrive.cz/support/). V případě potřeby komunikovat po jiné sběrnici je možné použít komunikační bránu, k níž lze připojit až sedm měničů Movitrac LTE. Komunikační brány jsou k dispozici pro většinu standardně používaných sběrnic.
 
Běžná provedení mají krytí IP20, ale pro umístění měniče mimo rozváděč nebo při požadavku na použití ve ztížených klimatických podmínkách je možné použít měniče s krytím IP55, které jsou dostupné v celém výkonovém rozsahu.
 

Kompaktní mechatronická jednotka Movigear

 
Jednotka Movigear (obr. 3) obsahuje integrovaný motor, převodovku a vlastní řídicí elektroniku. Je ideálním východiskem pro systémy řešené formou decentrální instalace pohonů. Celá jednotka je funkčně, ale i rozměrově optimalizována pro rozsáhlé projekty dopravníkových systémů. Dynamické vlastnosti pohonu jsou koncipovány speciálně pro dopravníky, kde je třeba velký „odtrhový“ moment po odstávce zařízení a je vyžadováno značné zrychlení. Následný příkon pro trvalý běh již není u těchto dopravníků příliš velký. Decentrální instalace pohonů je vhodným řešením např. pro automobilový průmysl či při výrobě potravin a nápojů.
 
Výhodami kompaktní jednotky Movigear jsou mimo jiné velmi malé ztráty energie, a tedy velká účinnost celé pohonné jednotky, nízké servisní náklady a naprosto jednoduchá instalace a kabeláž. Parametry jednotky je možné nastavovat dodávaným softwarem. Stejný software je určen i pro ovládání, monitoring a údržbu. Jednotka je dostupná ve dvou výkonových provedeních, a to MGF2 – 200 N·m a MGF4 – 400 N·m.
 

Třífázové AC motory nové řady DR

Konstrukční řada třífázových AC motorů nové řady DR (obr. 4) se vyznačuje snadnou konfigurací při navrhování pohonu: všechny varianty motorů je možné vybrat pouze z jedné konstrukční řady. Standardní motory (Standard Efficiency) mají výkonový rozsah 0,09 až 200 kW a jejich energeticky úsporné varianty (High Efficiency, Premium Efficiency) 0,75 až 160/200 kW. Díky společným konstrukčním prvkům celé řady je možné i energeticky úsporné motory nabízet za velmi příznivé ceny. Nová řada motorů DR šetří prostor a náklady také svou kompaktní konstrukcí. Poprvé je možné pro každou konstrukční velikost motoru vybírat z až tří různých velikostí brzd. Snímač otáček je plně vestavěn v motoru; nevyžaduje tedy žádnou přírubu, spojku a další díly, ani žádnou montážní práci.
 
Jedna výrobní zajímavost: při vývoji energeticky úsporných motorů firma SEW-Eurodrive v roce 2002 poprvé na světě použila v průmyslové velkosériové výrobě technologii tlakového lití mědi.
 
Všechna provedení motorů v rámci nové řady DR jsou k dispozici ve všech zmíněných třídách účinnosti, s rezervou splňují celosvětové standardy z hlediska šetření elektrickou energií a již dnes vyhovují i navrhovaným normám IEC. Přinášejí tak množství výhod jak pro projektanty, tak pro uživatele.
(SEW-EURODRIVE CZ s. r. o.)
 
Obr. 1. Energeticky úsporný stavebnicový systém Effidrive
Obr. 2. Měniče Movitrac LT
Obr. 3. Mechatronická jednotka Movigear
Obr. 4. Konstrukční řada třífázových AC motorů nové řady DR