Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Efektivní zpracování analogových signálů v prostředí s nebezpečím výbuchu

číslo 7/2006

Efektivní zpracování analogových signálů v prostředí s nebezpečím výbuchu

Obr. 1.

Všechny převodníky a oddělovače analogových signálů Mini Analog od společnosti Phoenix Contact lze nyní použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu, protože splňují požadavky normy ČSN EN 50021 na nevýbušná elektrická zařízení s typem ochrany „n„. To znamená, že je možné je instalovat v zóně 2. Navíc lze k těmto převodníkům připojit i snímače a akční členy umístěné v zóně 1, které sice splňují požadavky ochrany kategorie 2 G, ale nejsou to zařízení jiskrově bezpečná. Příkladem takových zařízení mohou být např. snímače teploty Pt100.

Vzhledem ke kompaktnímu tvaru a k možnosti přivádět napájení do převodníků prostřednictvím konektorů připevněných na liště DIN jsou tato zařízení zvláště vhodná pro montáž do decentralizovaných instalačních krabic umístěných přímo na přechodu mezi zónami 1 a 2. To zaručuje, že délka kabelu od senzoru k převodníku, v němž probíhá první filtrace měronosného signálu, bude skutečně co nejmenší. Podstatně se tím zvyšuje spolehlivost a bezpečnost přenosu signálů.

Phoenix Contact, s. r. o., tel.: 542 213 401, e-mail: obchod@phoenixcontact.com, http://www.phoenixcontact.cz