Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Efektivní řešení distribuovaných instalací – semináře Murrelektronik

V dnešní době je trvale vyvíjen tlak na to, aby elektrické instalace strojních zařízení byly řešeny ekonomicky a efektivně. To je požadavkem uživatelů i konstruktérů a výrobců těchto zařízení. Nejčastěji zmiňovanými pojmy se stávají automatizace, bezobslužný spolehlivý provoz, rychlá a cílená údržba. A to vše pokud možno za co nejméně peněz. Najít vyvážený poměr mezi těmito požadavky není zrovna jednoduché. Známe všichni lidové rčení – za málo peněz málo muziky.
 
Firma Murrelektronik se systémově zaměřuje právě na oblast elektrických instalací na strojních zařízeních a lze říci, že patří mezi vedoucí firmy v této oblasti. Nyní nabízí pomocnou ruku konstruktérům, softwarovým inženýrům a projektantům a pořádá pro ně minisemináře cíleně zaměřené na oblast vzdálených vstupně-výstupních systémů pro průmyslové sběrnice, a to jak pro instalaci do rozváděčů a obslužných pultů, tak pro montáž přímo na stroj.
 
Záměrem seminářů je předvést účastníkům ekonomická a efektivní systémová řešení, která nabízí paleta vstupně-výstupních modulů firmy Murrelektronik, především však účastníky seznámit s tím, jak snadno a přehledně lze za použití těchto produktů vyřešit požadovanou instalaci. Semináře jsou koncipovány tak, aby se účastníci aktivně zapojili do práce na funkčním demonstračním modelu.
 
Aby si účastníci ze semináře odnesli co možná nejvíce, bude jejich počet v každém semináři omezen na patnáct až dvacet. Časový rozvrh počítá s tím, že v září se uskuteční semináře v městech Liberec, Hradec Králové, Ostrava, Praha, Plzeň a v listopadu v Jihlavě, Zlíně, Brně, Českých Budějovicích. Přesné termíny a místa konání budou oznámeny na webových stránkách časopisu Automa v průběhu srpna (zářijové termíny) a v průběhu října (listopadové termíny).
 
Firma Murrelektronik zve čtenáře časopisu Automa k účasti na těchto seminářích a uvítá, když jí zájemci sdělí, o který seminář mají zájem. Stačí poslat i krátký e-mail na níže uvedenou adresu.
 
Ing. Vladimír Schnurpfeil,
vedoucí prodeje pro ČR, Murrelektronik CZ
 
Murrelektronik CZ, spol. s r. o.
Průmyslová 762, 333 01 Stod
tel.: +420 377 233 935
e-mail: info@murrelektronik.cz