Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Efektivní a pohodlné navrhování kabelových svazků v české firmě Flexcon

EPLAN Harness ProD je systém CAD určený pro vypracovávání návrhů kabelových svazků. Navrhování kabelových svazků je v dnešní době, kdy se elektronika stala nedílnou součástí snad všech průmyslových výrobků, od strojů a výrobních zařízení až po domácí spotřební elektroniku, naprosto nezbytnou inženýrskou činností. Kabelové svazky musí vyhovovat funkčním požadavkům a zároveň musí respektovat celkový vzhled výrobku, a proto by neměly tvůrce nijak omezovat při zhotovování návrhů celkového designu.

 
Kabelové svazky musí nejen vyhovovat parametrům, které jsou dány použitým elektronickým zapojením (počet vodičů, použité napětí, přenášený proud), ale musí také splňovat specifické požadavky kladené na jejich rozvod (maximální délka vodičů, jejich průřez či minimální poloměr ohybu). Zároveň musí být vhodně umístěny do hotového výrobku.
 
EPLAN Harness ProD dokáže navrhování kabelových svazků v maximální míře zjednodušit, automaticky vykonávat všechny nezbytné kontroly, volit kabelové trasy ve 2D (obr. 1) i ve 3D (obr. 2), znovu použít již navržené a vyzkoušené části svazků a navíc vytvořit kompletní a perfektní dokumentaci kabelových svazků (obr. 3). Tento článek pojednává o zkušenostech s použitím systému Eplan Harness ProD v české firmě Flexcon.
 
Flexcon, s. r. o., je výrobně-obchodní společnost, která zákazníkům poskytuje ucelená řešení v oblasti výroby a dodávek kabelových svazků, kompletace elektromechanických celků a dodávek kabelových součástí. Výrobky, které Flexcon dodává svým odběratelům, nalézají uplatnění v různých oborech elektrotechnického průmyslu, zejména v oblastech domácích spotřebičů, ručního nářadí, bílého zboží i měřicí techniky. Dobrá kvalita, přijatelná cena výrobků a maximální flexibilita jsou hlavními devizami společnosti. Společnost Flexcon byla založena v roce 2003 a má sídlo v Jablonném nad Orlicí.
 
Až do roku 2013 používala pro navrhování kabelových svazků běžný kancelářský software. Ten ale neposkytoval výstupy ve formátu potřebném pro výkres svazku, kusovníky a pro podklady pro výrobní dokumentaci. V roce 2013 společnost Flexcon implementovala systém Eplan Harness ProD a začala ho rutinně používat k navrhování kabelových svazků, které vyrábí.
 
Prvním pozitivním zjištěním bylo, že ovládání systému EPLAN Harness ProD je opravdu jednoduché a zcela intuitivní. „Ovládání softwaru EPLAN Harness ProD je stejné jako u ostatních systémů CAD na trhu,“ poznamenal Tomáš Sekyra, ředitel společnosti Flexcon. Právě to, že ovládání systému Eplan Harness ProD odpovídá zažitým zvyklostem, umožnilo jeho v podstatě okamžité využití ve výrobě.
 
Po více než ročním „ostrém“ provozu je dnes Eplan Harness ProD jediným a výhradním systémem, který společnost Flexcon používá pro projektování. „Výhodu vidíme v možnosti realizace výstupu přímo ve výrobním procesu, kdy můžeme pro navržený svazek vytisknout vodičové pokládací plány. Tyto plány jsou následně použity pro formovací montážní desky,“ uvádí Sekyra.
 
Systém Eplan Harness ProD dnes patří k významným pomocníkům společnosti Flexcon. Nejenže zajišťuje vysokou a stálou úroveň kvality hotových výrobků, ale také výrazně zkracuje dobu vývoje a zavedení do výroby, čímž umožňuje společnosti Flexcon maximálně pružně a vstřícně reagovat na požadavky zákazníků.
 
Obr. 1. Výkres kabelového svazku ve 2D s rozpiskou
Obr. 2. Prostorový model kabelového svazku