Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Efektivnější předávání dat mezi konstrukcí a výrobou

Česká společnost DEL, a. s., ze Žďáru nad Sázavou je inženýrská firma, která se zabývá dodávkami investičních celků, komplexní automatizací a výrobou skříňových elektrorozváděčů. V důležitých částech projektových, konstrukčních a logistických činností využívá jako efektivní nástroj EPLAN Electric P8.

 
Akciová společnost DEL vznikla v prosinci 1995 z původní elektrotechnické divize společnosti Žďas, a. s., se 120 zaměstnanci. Během let se rozrostla ve firmu, která zaujímá v oblasti dodávek investičních celků, obecné automatizace a mechanizace technologických procesů, jakož i v oblasti výroby kvalitních průmyslových rozváděčů významnou pozici na českém trhu a stále více se prosazuje i v zahraničí.
 

Vysoká efektivita díky integraci

Firma DEL ve svých projektových, konstrukčních a logistických činnostech využívá softwarový nástroj EPLAN Electric P8 (obr. 1). „Program umožňuje tvorbu komplexní elektrotechnické dokumentace a je zaveden jako standard u mnoha našich významných zákazníků,“ říká Ing. Jiří Habán, vedoucí oboru elektro, a dodává: „z technického pohledu využíváme především základní kontrolu obvodových schémat, vkládání přístrojů z databáze a automatické výstupy dat do aplikací EPLAN, Excel a SAP.“
 
Pro společnost DEL představuje EPLAN Electric P8 vítanou pomoc zejména v oblastech automatického propojování spojů, kontroly svorek, kontaktů, potenciálů a dvojího značení. Přínosem jsou také automatické výstupy do systémů SAP (obsah, plány kabelů a svorek, kusovníky). Propojení konstrukčního a projektového softwaru EPLAN se systémem ERP a bezproblémové předávání dat potom podstatně zvyšuje efektivitu jednotlivých činností firmy.
 

Aktuální dokumentace vždy po ruce

Společnost DEL má velmi dobře propracovanou komunikaci s vlastní výrobou skříňových rozváděčů (obr. 2). Procesy výroby a kontroly zefektivňuje především vytváření kvalitních podkladů ze softwaru EPLAN pro výrobní dokumentaci. Některá data jsou ze softwaru EPLAN přenášena do speciálně vytvořených excelových souborů. Jestliže v průběhu realizace nastanou změny, jednoduše se upraví v excelových souborech a po dokončení výroby zpětně přenesou do softwaru EPLAN. Tímto procesem vzniká podrobná výrobní dokumentace, která je aktuální a zcela konzistentní.
 
Za jednu z nejpřínosnějších vlastností považuje Ing. Habán možnost vkládat komponenty z databáze, která obsahuje všechny parametry jednotlivých součástí. Naproti tomu je však nutné počítat s narůstajícími požadavky na přípravu databáze zbožových položek a na nutnost její údržby.
 
„Řada věcí se použitím EPLAN Electric P8 zautomatizovala, a tím i zjednodušila a urychlila. Ale se vzrůstající složitostí systému a novými funkcemi vzrůstají i požadavky na znalosti uživatelů,“ upozorňuje Ing. Habán.
 
Software společnosti EPLAN dnes patří mezi klíčové nástroje, které pomáhají firmě DEL zajistit špičkovou efektivitu projektových a konstrukčních činností a tím dosáhnout jejich vysoké kvality. O její spokojenosti s programovým vybavením EPLAN svědčí i skutečnost, že zvažuje nákup softwaru EPLAN Fluid pro konstrukci a projektování tekutinových systémů.
Obr. 1. Projektování řídicího systému stroje
Obr. 2. Montáž rozváděče řídicího systému a pohonů