Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Efektivněji při vývoji pomocí fyzikálního modelování

Při moderním způsobu vývoje automatizačních systémů s použitím simulace hraje významnou roli schopnost řešitele vytvořit vhodný model řízeného stroje nebo zařízení. Namodelovat veškeré dynamické vlastnosti stroje přitom může být velmi časově náročné. Významně zrychlit a zlevnit tvorbu modelů umožňují softwarové nástroje pro fyzikální modelování, mezi kterými zaujímá významné postavení osvědčený program MapleSim™ od společnosti Maplesoft™.
 
Otevřená struktura vývojového softwaru Automation Studio od společnosti B&R současně umožňuje velmi snadno přenášet fyzikální modely vytvořené v programu MapleSim do řídicího hardwaru značky B&R. Výsledkem je simulace metodou Hardware-Inthe- Loop (HIL), při níž je chování stroje emulováno do potřebných detailů v reálném čase ve zcela bezpečném zkušebním prostředí.
 
Uživatelé nástroje Automation Studio tudíž mohou rozšířit proces vývoje automatizačního systému o snadno realizovatelnou
a cenově přijatelnou fázi fyzikálního modelování, která jim dovolí zkoušet řídicí systém s virtuálním strojem dříve, než stroj jako takový fyzicky existuje. To je způsob, jak minimalizovat nákladné konstruktérské chyby.
 
Společnosti B&R a Maplesoft budou i nadále koordinovat vývoj svých produktů tak, aby uživatelé mohli co nejlépe využívat produkty obou firem s významnými synergickými efekty. Cílem je dosáhnout při simulacích metodou HIL co největších úspor času, úsilí a nákladů.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com