Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

EFAC podporuje veletrh Automatica 2004

číslo 5/2004

EFAC podporuje veletrh Automatica 2004

Evropské sdružení výrobců montážní a manipulační techniky EFAC (European Factory Automation Committee) schválilo doporučení pro postoj k evropským odborným veletrhům. Počínaje rokem 2004 bude EFAC podporovat jen ty veletrhy, které se budou konat v dvouleté periodě. Tato perioda odráží inovační cykly v oboru a jeví se jako výhodná vzhledem k nákladům na účast na veletržních akcích. EFAC bude v každé ze zemí s rozhodujícím podílem na evropském trhu s montážní a manipulační technikou, tj. v Německu, Francii a Itálii, poskytovat podporu maximálně jednomu veletrhu. Kromě toho sdružení EFAC stanovilo kritéria, která musí podporovaný veletrh splňovat. Od roku 2006 tedy bude podporovat jen ty akce, které tato kritéria splní. Klíčovým faktorem je mezinárodní dopad veletrhu.

V roce 2004 EFAC podpoří jediný veletrh, a to veletrh Automatica 2004, který se bude konat ve dnech 15. až 18. června 2004 v Mnichově. Martin Frauenfelder, prezident EFAC (a současně výkonný ředitel švýcarské firmy PARO AG), označil koncept tohoto veletrhu, který se letos v Mnichově uskuteční poprvé, za přesvědčivý, a vyjádřil své očekávání, že se Automatica stane jedním z nejvýznamnějších mezinárodních veletrhů v oboru robotiky a automatizace.

(ed)

Inzerce zpět