Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

EEC One: automatizace tvorby a správy dokumentace zvyšuje efektivitu inženýrských prací

Na trh byla uvedena nová verze systému EPLAN Engineering Center One (EEC One). Tento univerzální nástroj umožňuje výrazně zkrátit dobu potřebnou pro vypracování návrhu jednotlivých detailů konstrukce, a tím také celkovou dobu navrhování stroje nebo zařízení. Nástroj je nyní nově k dispozici v sedmnácti jazycích a podporuje významné mezinárodní standardy a normy potřebné pro uplatnění na světovém trhu.

 
Systém EEC One od firmy EPLAN byl poprvé představen na veletrhu Hannover Messe v roce 2013 ve čtyřech jazykových verzích – v angličtině, španělštině, ruštině a čínštině. Nyní je k dispozici ve všech sedmnácti jazycích, včetně češtiny, v nichž jsou dostupné i ostatní systémy platformy Eplan. Nově zavedené funkce pro překlad umožňují přímý přístup do slovníku Eplan a díky tomu automatizují kompletní převod celé výkresové dokumentace do všech dostupných jazyků. Současně zajišťují konzistenci popisu výkresů díky jednotné terminologii, užití specifických frází a speciálních znaků jednotlivých jazyků. Takto jsou odstraněny jazykové bariéry a výrazně roste úroveň efektivity využití softwaru, což ocení zvláště mezinárodní společnosti s výrobními závody v mnoha zemích.
 

Excelové prostředí pro automatizaci

Efektivita inženýrské práce není dána jen hladce běžícími automatizovanými procesy, ale také uživatelskou přívětivostí softwaru. EEC One proto pokračuje ve využívání vyzkoušeného a otestovaného excelového prostředí, které umožňuje velmi intuitivní práci s tímto nástrojem. Nové barevné schéma usnadňuje vyhledávání chyb, navíc nová verze dovoluje určit pevnou hodnotu pro pozici maker s ohledem na předcházející makro, což podporuje jejich rychlé a jasné umístění.
 

Integrace místo pouhé vazby

Těsné propojení s platformou Eplan se odráží i v integrovaném výběru komponent. EEC One má přímý přístup do databáze výrobků Eplan a vybírá si z ní údaje o komponentách a jejich referenční údaje. Automatizace převodu dat minimalizuje možnost vzniku chyb a současně zvyšuje efektivitu práce. Nová verze EEC One je kompatibilní se současnou verzí EPLAN Platform 2.3, ale i s předchozí verzí EPLAN Platform 2.2.
 

Základní stupeň automatizace

Efektivita inženýrské práce není v současné době pro mnoho společností žádnou speciálně navíc přidanou hodnotou, ale zcela nezbytnou podmínkou úspěchu na národní i mezinárodní úrovni. Základem budování efektivních inženýrských procesů je software, který zbaví uživatele nutnosti rutinních operací, a tím jim ulehčí práci. Díky tomu získají více času na řešení problémů a na inovace výrobků. Prostřednictvím EEC One a s využitím maker, jež jsou určena pro standardizaci prvků již v platformě Eplan, lze tvorbu schémat elektrických a fluidních obvodů do velké míry zautomatizovat.
 
Obr. 1. Díky nové, mnohojazyčné verzi EEC One ještě více zlepšuje vzájemnou komunikaci v oblasti automatizační techniky ve světovém měřítku
Obr. 2. Samostatné uživatelské prostředí systému EEC One podporuje uživatele ve výběru maker a při specifikaci parametrů