Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Ediční plán časopisu Automa pro rok 2018

Číslo

Uzávěrka

Expedice

Obecné téma

Přehledové téma

1

11. 12. 2017

24. 1. 2018

průmyslové a servisní roboty; chapadla a snímače pro roboty

snímače síly a momentu, průmyslová vážicí technika

2-3

15. 2. 2018

13. 3. 2018

vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace  

veletrh AMPER
Fórum automatizace

4

19. 3. 2018

16. 4. 2018

simulace a modelování výroby; virtuální zprovoznění

automatizace skladů a výrobní logistiky

5

16. 4. 2018

14. 5. 2018

přístrojová, řídicí a automatizační technika pro procesní výrobu

snímače teploty

PT: odporové snímače teploty

6

15. 5. 2018

12. 6. 2018

výrobní a montážní linky

systémy strojového vidění

čtečky optických kódů a OCR

7

15. 6. 2018

13. 7. 2018

hospodárné využívání energií a surovin

monitorovací systémy pro ochranu životního prostředí, analyzátory kapalin a plynů

 

8-9

27. 8. 2018

24. 9. 2018

automatizace obráběcích a tvářecích strojů a linek

veletrh MSV

lineární a rotační snímače polohy

10

17. 9. 2018

22. 10. 2018

automatizační technika v zemědělství, stavebnictví a těžebním průmyslu

komunikační systémy v průmyslu

PT: komunikační brány (gateway) pro průmyslový Ethernet

11

21. 10. 2018

19. 11. 2018

elektrické, hydraulické a pneumatické pohony; polohovací mechanismy

veletrh SPS IPC Drives

 

12

16. 11. 2018

14. 12. 2018

automatizační technika v energetice a teplárenství

systémy ochrany proti požáru a výbuchu, měření koncentrace prachu

PT: průmyslové detektory kouře a požáru

1

2019

 

 

automatizace v potravinářství a farmacii

měření a regulace průtoku, čerpadla

PT: elektromagnetické a magneticko-indukční průtokoměry