Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Ebm-papst a SIPLACE: optimalizace výroby prostřednictvím integrace systémů

Koncern ebm-papst, jeden z předních světových výrobců ventilátorů, implementoval ve svém podniku v Mulfingenu (Německo) MES SIPLACE Facts od společnosti ASM Assembly Systems GmbH jako součást řízení výrobních linek pro osazování desek plošných spojů. Díky tomu je možné v informačním systému podniku transparentně zobrazit údaje o výrobní logistice, stavu skladových zásob, plánu výroby řízeného objednávkami a o průběhu osazování – od úrovně jednotlivých osazovacích linek až po podnikový ERP SAP.  

Společnost ebm-papst vyrábí ventilátory a pohony pro větrání, chlazení, vytápění a klimatizační techniku. MES Siplace Facts jí pomáhá při řízení osazování desek plošných spojů elektronickými součástkami (obr. 1).

Georg Schappes, vedoucí projektu ve společnosti ebm-papst, byl s průběhem implementace MES Siplace Facts velmi spokojen: „Pomocí systému Siplace Facts jsme dosáhli značných úspor nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti, a to zejména díky transparentnímu bezpapírovému plánování a řízení výroby – osazování desek plošných spojů, hlášením v XML Avis o dodávkách materiálu, optimalizaci kontroly kvality při příjmu zboží, odstranění nutnosti manuálních inventur, zavedení principu FIFO do skladu součástek a automatickému sledování spotřeby veškerého materiálu, jež je nezbytným předpokladem dosledovatelnosti výroby.“

Již při implementaci nového softwaru se projektovému týmu, složenému z odborníků obou firem, zákazníka i dodavatele, podařilo dosáhnout mnoha zlepšení výrobních procesů. V současné době je díky zavedení MES Siplace Facts celý výrobní proces osazování desek plošných spojů, od osazovacích linek v Mulfingenu (obr. 2), přes proprietární podnikový software EDM pro detailní provozní řízení výroby až po ERP SAP, zcela transparentní a přístupný z informačního systému podniku. Začíná to již přejímkou objednaných komponent. Stále více dodávek zboží je již od dodavatele doplněno o číslo zboží a číslo dodávky ve formátu XML Avis. Při přejímací kontrole se porovnají čísla objednávek a čísla zboží a balení zboží je označeno maticovým optickým kódem.

S podporou informačního systému a zcela bezpapírově

Další proces je již zcela bezpapírový. Evidence každého pohybu zboží do skladu a z něj a ověření správnosti naplnění podavače osazovací linky jsou usnadněny využitím skeneru na přenosném PDA. Dosud byly nákup, vystavování výrobních zakázek a hrubé plánování záležitostí systému SAP a přesné rozvržení výroby s alokací zakázek na jednotlivé osazovací linky zajišťoval systém EDM, vyvinutý v podniku vlastními silami. Po zavedení Siplace Facts byla přemostěna mezera mezi informačním systémem podniku a úrovní provozního řízení strojů: „Pomocí Siplace Facts můžeme v jednotlivých komponentách našeho informačního systému transparentně zobrazovat informace o celém výrobním procesu, aniž by musela být data zdvojována. Pomocí inteligentního řízení zásobníků na osazovacích strojích Siplace můžeme sledovat aktuální spotřebu materiálu, znát stav každého zásobníku, podle kódů na baleních je vyskladňovat metodou FIFO (First In/First Out; obr. 3) a prostřednictvím skeneru spolehlivě verifikovat jednotlivé podavače,“ shrnuje Patrick Reinwald, specialista na informační systémy u firmy ebm-papst, přímé přínosy implementace softwaru Siplace Facts. Zavedení principu FIFO zaručuje, že všechny součástky jsou osazeny před uplynutím doby použitelnosti, a tudíž i minimalizovány odpisy nepoužitelných dílů.

Transparentní výrobní logistika

Stav zásob materiálu na různých místech jeho skladování, až k aktivním podavačům osazovacích strojů a boxům pro citlivé součástky, je vždy naprosto transparentní. Materiál, který má být použit, může být ke správné osazovací lince dodán přímo, bez nutnosti projít centrálním skladem, z místa uložení u jiné osazovací linky, z příjmu zboží nebo ze skladu naplněných podavačů. Transparentní sledování výrobní logistiky pomáhá minimalizovat operativní zásoby, urychluje výměnu zásobníků v podavačích a minimalizuje dobu chodu naprázdno a dobu odstávek všech sedmi aktuálně provozovaných osazovacích linek. Další výhoda: protože systém sledování výrobní logistiky je certifikovaný s ohledem na jeho přesnost, není nutné dělat nákladné a zdlouhavé inventury zboží.

Rychlá návratnost investic

Georg Schappes je přesvědčen o výhodách celého projektu: „Rozhodující úspory nákladů a zvýšení efektivity nevidím přímo u osazovacích linek, ale v transparentní integraci systémů a optimalizaci celého výrobního procesu včetně plánování a logistiky. Tam leží skutečné úspory.“ Počáteční cíle projektu implementace systému Siplace Facts byly podle něj více než splněny: kontrolními procesy se podařilo účinně zamezit chybnému osazování desek v důsledku špatného označení osazovaných dílů. Identifikační kódy na balení umožňují zavést zpětnou dosledovatelnost (traceability) výroby, požadovanou některými zákazníky. Bezpapírové řízení výroby, flexibilní výrobní logistika, zlepšení plánování při malých výrobních sériích, minimalizace doby odstávek, transparentní zobrazení všech informací o výrobě v nadřazeném informačním systému a odpadnutí nutnosti inventur – to jsou další výhody, jež projekt přináší. 

(ASM Assembly Systems GmbH & Co KG)

 ASM Assembly Systems GmbH & Co KG

CEE Cluster

Kürschnergasse 6,

1210 Wien

www.siplace.com 

 Rostislav Kratochvíl: +420 606 138 786 rostislav.kratochvil@asmpt.com 

Christian M’Baku: +43 66 488 554 343 christian.m-baku@asmpt.com 

Obr. 1. Společnost ebm-papst vyrábí ventilátory všech velikostí, od malých ventilátorů pro chlazení elektroniky až po ventilátory pro klimatizaci, často v malých sériích, do 200 kusů

Obr. 2. Osazovací linky Siplace v závodě ebm-papst; na jejich monitoru se zobrazuje mj. i doba do vyprázdnění zásobníku podavače; obsluha linky si může včas vyžádat ze skladu nové balení součástek

Obr. 3. Siplace Facts umožňuje automaticke vyskladňovani metodou FIFO; pohled na zasobniky součastek připravenych pro osazovaci stroje