Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Eaton rozšiřuje zázemí pro výzkum a vývoj

Celkem 75 odborníků čtrnácti národností pracuje nyní v Inovačním centru Eaton v Roztokách u Prahy. Záměrem společnosti Eaton je výrazně rozšířit výzkumné aktivity v tomto centru, a proto 9. června t. r. otevřela svou vlastní čtyřposchoďovou budovu, kde může pracovat až 300 výzkumníků. Eaton zde soustřeďuje výzkum zaměřený na inovace pro celou Evropu, Střední východ a Afriku.

 
V nové budově jsou na ploše 1 250 m2 zřízeny elektrotechnické a strojírenské laboratoře pro vývoj nové generace energetických systémů, které umožní efektivnější, bezpečnější a dlouhodobě udržitelné řízení a využití elektrické, hydraulické a mechanické energie.
 
Společnost Eaton spolupracuje na výzkumu s českými univerzitami. Společně s ČVUT v Praze jsou řešeny projekty v oblasti automobilových spalovacích motorů, kybernetiky a robotiky, průmyslové automatizace, digitálního projektování a fyziky. Partnerem inovačního centra je také Český ústav informatiky, robotiky a kybernetiky a Ústav fyziky plazmatu. Inovační centrum Eaton navázalo spolupráci i s VUT v Brně a ZČU v Plzni. Doktorandi a studenti z technických univerzit mají možnost podílet se na špičkovém výzkumu a po skončení studia zde mohou nalézt práci.
 
Při slavnostním otevření nové budovy poděkoval společnosti Eaton za vstřícný přístup k českému akademickému prostředí prof. Vladimír Mařík, ředitel Českého ústavu informatiky, robotiky a kybernetiky. Upozornil na to, že čtvrtá průmyslová revoluce přináší nový pohled na výrobní a energetické celky, které je třeba vnímat jako dynamické distribuované systémy s mnoha autonomními prvky. Nástup nových koncepcí, jako jsou Smart Grid, Cloud Computing, kyberfyzikální a vestavné systémy, vyžaduje neustálé inovace. „Firmy samy nestačí sledovat tak rychlý vývoj a ty špičkové si uvědomují – a to je dělá špičkovými –, že musí hledat zdroje inovací jinde, na univerzitách.“
(ev)
 

Obr. 1. Nová budova Inovačního centra Eaton v Roztokách u Prahy