Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

EasyMon – vizualizace ve Windows opravdu zadarmo?

Automa 9/2001

Ing. Jaroslav Jančík, ZAT Easy Control Systems, a. s., Plzeň

EasyMon – vizualizace ve Windows opravdu zadarmo?

Na otázku v nadpisu lze jednoznačně odpovědět ano, jde-li o licenční poplatky za vizualizační software. Součástí systému ProConT/Win firmy ZAT Easy Control Systems je program EasyMon, který je postaven na standardním internetovém prohlížeči MS Internet Explorer 5.0 (a vyšší verze), a ten je součástí instalace operačního systému MS Windows NT/2000/98. EasyMon je postaven skutečně pouze na tomto programu – bez jakýchkoli dodatečných objektů ActiveX či modulů plug-in – a veškerá vizualizace probíhá pouze prostřednictvím standardního HTML a VML, a to dokonce bez nutnosti použít skriptování. Jediné, co je třeba k činnosti vizualizace, je zdroj technologických dat ve formě serveru DDE (databáze umožňující dynamickou výměny dat – Dynamic Data Exchange; např. DDE Server ze systému InTouch firmy Wonderware) a speciální program (easymon.exe) ve funkci „oživovače“ běžných statických stránek HTML; tento program EasyMon je volně ke stažení na webové adrese firmy ZAT Easy Control Systems.

Jak to celé funguje? Standardní postup při vizualizaci pomocí EasyMon je následující: V prvním kroku se vytvoří statické stránky HTML se všemi obrázky a značkami – tagy reprezentujícími požadované vizualizační prvky (např. značka INPUT TEXT pro výpis čísla). Tento krok vyžaduje jistou znalost HTML, ale praxe ukazuje, že podle vzorového příkladu si může takovou stránku vytvořit i úplný začátečník. Jako programovací nástroj poslouží i ten nejjednoduší textový editor z Windows – Notepad. V druhém kroku se doplní značky, které mají být „dynamizovány“ o některé metainformace. Například u značky INPUT TEXT jde zejména o to, odkud a jak se bude měnit text zobrazovaný pomocí této značky; jde vlastně o svázání vizuálních prvků HTML s reálnými daty dodávanými z technologie prostřednictvím serveru DDE. Třetím krokem je spuštění serveru DDE, který má poskytovat technologická data. Tento server lze spustit i na jiném počítači než NetDDE. Na závěr se spustí program EasyMon s určením, který soubor se má načíst do prohlížeče MS Internet Explorer.

Přes jednoduché prostředky, které tvoří základ EasyMon, mohou být výsledné vizualizační systémy pozoruhodně funkční. K dispozici je totiž celá škála standardů HTML, resp. DHTML, VML (textově definovaná vektorová grafika) ale i XML pro zpracování historických dat např. z databází InSQL nebo MS SQL Server. Přestože není nutná jakákoli podpora skriptováním nebo pomocí modulů ActiveX, je samozřejmě možné použít i tyto prvky.

Komu to celé může být užitečné? Systém EasyMon může být zajímavý všude tam, kde vznikne požadavek na vizualizaci mimo hlavní operátorské pracoviště (občasný pohled do technologie z postu mistra či vedoucího provozu, souhrnné informace pro management, informace pro servisní firmu, vzdálenou od místa poruchy třeba i několik stovek kilometrů). Licencovaný software sice mívá jednoduché a levné moduly pro takové účely, ale při požadavku na více vizualizačních stanic jsou náklady často neúnosné.

Podle našeho názoru jde o nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak vizualizovat technologická data – a pokud se o tom chcete přesvědčit „na vlastní počítač“, navštivte naše stránky na www.easy-ctrl.cz, kde lze získat bližší technické informace i vlastní program EasyMon včetně dokumentace.