E-commerce na míru zákazníkům

E-commerce na míru zákazníkům

Mnohé obchodní společnosti v současné době zavádějí různé podoby elektronického obchodování, od nejjednodušších webových obchodů až po propracované systémy elektronického prodeje s vazbami na podnikové informační systémy zákazníka. Tento článek je o tom, jaké řešení nabízí svým zákazníkům společnost Distrelec, katalogový dodavatel elektronických součástek, počítačových komponent, automatizační a měřicí techniky. Společnost Distrelec si je vědoma, že různí zákazníci mají různé potřeby a zvyklosti, a nenutí je, aby se přizpůsobovali jejímu systému e-commerce. Naopak, ona se dokáže přizpůsobit jim.

Elektronické katalogy

Katalogy společnosti Distrelec jsou dostupné ve formátu BMEcat. Jde o formát pro elektronické katalogy, jenž je založen na jazyce XML a vznikl z iniciativy německého svazu pro hospodaření s materiálem, nákup a logistiku BME. Vedle formátu BMEcat lze na vyžádání dodat katalogy i v jiných formátech, např. jako data pro tabulkový procesor Microsoft Excel, v podobě textového souboru txt apod.

Obr. 1.

Obr. 1. Ukázka z elektronického katalogu společnosti Distrelec

Kromě standardních katalogových údajů, včetně platného ceníku, nabízí Distrelec k dodávaným produktům a skupinám produktů množství dalších doplňujících informací v podobě elektronických katalogových listů, technických specifikací atd. Nabízí se i možnost tabulkového srovnání porovnatelných produktů.

Klasifikace

Společnost Distrelec v současné době podporuje tři klasifikační systémy: eClass, UNSPSC a sClass. EClass je klasifikační systém vytvořený německým ministerstvem hospodářství především s ohledem na potřeby malých a středních německých výrobních podniků; UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) je mezinárodní klasifikační standard, zohledňující požadavky na začlenění firem do dodavatelských řetězců. SClass je vlastní klasifikační systém vytvořený společností Distrelec, jehož úkolem je především pomáhat v orientaci v elektronických katalozích těm uživatelům, kteří byli zvyklí na jejich tištěnou podobu.

Elektronické a konvenční transakce

Distrelec dokáže zpracovat zprávy vytvořené v systému EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport), ve všech „dialektech“ jazyka XML (Opentrans, IDOC Orders, uživatelem definované formáty zpráv atd.) stejně jako strukturované e-mailové zprávy.

Ačkoliv společnost Distrelec jasně preferuje elektronické transakce, v počátečních fázích projektu nebo při objednávání relativně malých objemů zboží mohou být efektivnější a pohotovější konvenční transakce, tzn. zprostředkované telefonem, faxem nebo e-mailem. Pracovníci komunikačního centra společnosti Distrelec komunikují s českými zákazníky v češtině.

Webový obchod

Pro zákazníky, objednávající třeba jen jednotlivé položky, je nejpohodlnějším řešením webový obchod. Kromě široké nabídky zboží jsou jim k dispozici i vyhledávací nástroje umožňující rychle a efektivně najít příslušné položky podle názvu, popisu, katalogového čísla nebo i požadovaných parametrů.

Závěrem

Spojení systému e-commerce s nákupními moduly podnikových informačních systémů vede k efektivním obchodním procesům a v důsledku k tomu, aby požadované zboží bylo vždy ve správnou dobu na správném místě. Možnost kombinovat elektronické a konvenční způsoby komunikace dává celému procesu potřebnou pružnost.

(Bk)

Distrelec GmbH
tel.: 800 14 25 25
fax: 800 14 25 26
e-mail: info-cz@distrelec.com
http://www.distrelec.com