Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Dvoustavové vstupy a výstupy pro různá rozhraní

číslo 3/2006

Dvoustavové vstupy a výstupy pro různá rozhraní

Vstupů a výstupů pro automatizaci či sběr dat není nikdy dost. Pro malé systémy občas postačuje jen několik dvoustavových vstupů a výstupů, jindy jsou jich naopak třeba desítky či stovky. Podle použití se také liší ovládací rozhraní: nejčastěji jsou využívány linky RS-232, RS-485, USB a Ethernet. Tyto požadavky vedou různé výrobce ke stavebnicím I/O zařízení, kterých je na trhu velký počet. Pro uživatele jsou však často lepší jednoúčelové moduly, které jsou levnější a mnohdy rozměrově menší.

Obr. 1.

Obr. 1. Modul Quido se dvěma výstupy, teploměrem a rozhraním Ethernet

Z uvedených důvodů nyní společnost Papouch, s. r. o., podstatně rozšiřuje řadu modulů I/O uváděných pod společným názvem Quido. Jejich provedení a funkce jsou již ověřeny používáním modulů I/O, z kterých řada Quido vychází, v uplynulých třech letech.

Vybrané parametry již dodávaných i připravovaných modulů jsou v tab. 1. Vodorovně je uveden počet vstupů/počet výstupů, svisle typ rozhraní. Moduly mají mnoho shodných vlastností, ale i některé odlišnosti, které plynou z jejich rozměrů a uvažovaného použití (obr. 1, obr. 2).

Dvoustavové vstupy modulů jsou opticky odděleny, volitelně pro napětí nebo pro spínací kontakt. U některých vstupů je možné zapnout čtyřbajtový nekonečný čítač a připojit tak k modulu např. čidla s impulsním výstupem. Na stavy vstupů je možné se dotazovat nebo nastavit mód, kdy je zpráva automaticky odeslána při změně vstupu.

Obr. 2.

Obr. 2. Modul Quido s 30 vstupy, třemi výstupy a rozhraním Ethernet

Na výstupech modulů jsou relé s přepínacím kontaktem. Stavy vstupů i výstupů jsou signalizovány kontrolkami.

Některé z menších modulů obsahují i vstup pro čidlo teploty s rozsahem od –55 do +125 °C. Tato funkce je zdánlivě nelogická, v praxi však často žádaná – dovoluje vytvořit modul pro autonomní hlídání teploty. Jinou zajímavou funkcí modulu s rozhraním Ethernet je hlídání činnosti serverů v síti LAN prostřednictvím opakovaného dotazování (tzv. ping).

Co se týče ovládacích rozhraní (tab. 1), jsou linky RS-232 a RS-485 na modulu Quido vždy společně. Typy s tímto rozhraním jsou vhodné pro malou automatizaci, včetně použití v průmyslu, a pro zabezpečovací techniku. Jejich přednosti jsou dostatečně známy. Moduly Quido s rozhraním USB lze zvolit pro lokální použití, když sériový port není k dispozici. Rozhraní Ethernet je vhodné pro použití v budovách, kancelářích a všude tam, kde již ethernetová síť existuje. Za pozornost stojí pokles ceny modulů s ethernetovým rozhraním. K verzím modulů Quido s rozhraním USB a Ethernet je dodáván i „virtuální sériový port„, tj. software, který v operačním systému Windows vytvoří nový port COM, takže lze komunikovat jakoby po sériové lince.

Tab. 1. Rozhraní a počty I/O modulů řady Quido (* dodávané typy, + připravuje se; stav k 31. březnu 2006)

Rozhraní

Počet vstupů/počet výstupů

3/0

10/1

4/4

8/8

30/3

60/3

100/3

0/2

2/2

2/16

3/32

RS-232, RS-485

+

+

*

*

*

*

*

 

+

+

+

USB

 

+

*

*

*

*

*

 

+

+

+

Ethernet

+

*

*

*

*

*

*

*

 

+

+

Všechny moduly řady Quido komunikují standardizovaným protokolem Spinel. Je jednoduchý, zná binární formát i formát ASCII. Na internetu jsou k němu dostupné vývojové nástroje i příklady programů. Ke každému modulu je dodáván konfigurační program, kterým lze také vyzkoušet základní funkce modulu.

Napájení většiny modulů je 12 až 35 V DC, ale některé malé typy mohou být napájeny přímo z rozhraní USB. Napájení a komunikace jsou indikovány kontrolkami. Všechny moduly mohou být dodány s držákem na lištu DIN. Moduly Quido je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch jsou připraveni poradit s jejich použitím. Podrobnosti lze nalézt na http://www.papouch.com a moduly Quido bude možné vidět také na veletrhu Amper 2006 ve stánku 3A30.

Ing. Pavel Poucha,
Papouch, s. r. o.

Papouch s. r. o.
Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10
tel.: 267 314 267-8
fax: 267 314 269
e-mail: papouch@papouch.com
http://www.papouch.com