Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Dvoukanálový D/A převodník s rozhraním Ethernet

Digitálně-analogový převodník DA2ETH má dva analogové výstupy, které lze ovládat po síti Ethernet. Provedení převodníku je na obr. 1. Převodník je určen pro ovládání přístrojů a zařízení s analogovým vstupem, jako jsou regulátory, svítidla, ventily, servomotory apod. Snadné je také realizovat přenos analogového signálu po síti Ethernet.

 

Výstupní signály

Každý z výstupů může být uživatelsky nastaven na rozsah 0 až 10 V, 0 až 5 V, ±10 V, 5 V, 4 až 20 mA, 0 až 20 mA, 0 až 24 mA. Každý výstupní rozsah je pak rozdělen na 10 000 dílků. Oba výstupy jsou navzájem i od ostatních částí galvanicky odděleny. To vylučuje existenci zemních smyček a usnadňuje zapojení.
 
Převodník DA2ETH řeší i nestandardní stavy, jako je např. ztráta komunikace. Lze nastavit výchozí hodnotu, která se na výstupu objeví po zapnutí, dokud nepřijde první instrukce. Také je možné nastavit čas platnosti výstupu: jestliže do nastaveného času nepřijde nějaká instrukce, převodník přejde do výchozí hodnoty
 

Komunikační protokoly

Ovládání je umožněno několika protokoly. Nejpoužívanější je protokol Modbus TCP, je ale možné použít i SNMP, oblíbený HTPP GET či firemní protokol výrobce s názvem Spinel. Pro vyzkoušení funkce nebo jednoduché úlohy je možné výstupní hodnotu ovládat i prostřednictvím interní webové stránky převodníku DA2ETH.
 

Zajímavé příklady použití

Na obr. 2 je znázorněno automatické čtení dat ze vzdáleného zařízení prostřednictvím protokolu Modbus TCP. Převodník DA2ETH automaticky čte a nastavuje na své výstupy hodnotu ze zadaného registru vzdáleného zařízení. Na obr. 3 je přenos analogové hodnoty na větší vzdálenost prostřednictvím počítačové sítě Ethernet ve spolupráci s modulem AD4ETH. Na obr. 4 je ukázáno automatické čtení dat ze vzdáleného serveru s použitím XML. Vzdálený server připravuje data ve formátu XML a DA2ETH si je periodicky čte a nastavuje na své výstupy. A na obr. 5 je znázorněn zápis dat na výstupy pomocí HTTP GET. Vzdálený server volá skript v DA2ETH a v parametrech mu předá výstupní hodnoty.
 

Závěr

Převodník DA2ETH může díky připojení k Ethernetu plnit mnoho úloh, počínaje jednoduchým nastavením výstupní hodnoty a konče důmyslými funkcemi s využitím internetu. Převodník má široký rozsah napájení 8 až 30 V a je dodáván v robustní kovové krabici s možností uchycení na lištu DIN. Modul DA2ETH je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch, s. r. o., jsou připraveni pomoci s jeho aplikací.
Obr. 1. D/A převodník DA2ETH
Obr. 2. Automatické čtení dat ze vzdáleného zařízení prostřednictvím protokolu Modbus TCP
Obr. 3. Přenos analogové hodnoty s použitím Ethernetu
Obr. 4. Využití metody HTTP GET