Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Dvojnásobný výkon: redundantní uspořádání napájecích zdrojů

Je zapotřebí zvýšit zabezpečení proti výpadku nebo zdvojnásobit zatěžovací proud? Oba nové diodové moduly pro redundanci zdrojů ECO z typové řady Epistron mají dvě diodové větve, přičemž každou z nich lze zatížit proudem 12,5 A (787-783), popř. 40 A (787-785). Redun­dantní uspořádání zaruču­je dostupnost stroje nebo zařízení: síťový zdroj lze vyměnit za provozu, tedy bez zastavení výroby. Vý­padek napájení signalizuje LED na čelní straně mo­dulu. Alternativně k re­dundantnímu uspořádání je možné paralelním zapojením síťových zdrojů zdvojnásobit zatě­žovací proud.

 
Diodové moduly pro redundanci zdrojů ECO mají široký rozsah vstupního a výstupního napětí: pohybuje se v rozsahu od 9 do 54 V, čímž pokrývá napětí 12, 24 i 48 V, běžně používaná v praxi. Díky tomu je jejich využití velmi široké. Oba diodové redundantní moduly ECO mají stejný obrys jako síťové zdroje WAGO EPSITRON® ECO, pro­vozovat je ale lze i s libovolnými jinými napájecími zdroji. Ovláda­cí páčka svorky zajišťuje pohodlné a rychlé připojování vodičů, ne­boť umožňuje kontaktní místa otevírat a zavírat bez použití nástrojů. Bez ohledu na uživatelovu pečlivost zaručují klecové svorky CAGE CLAMP® vždy správnou kontaktní sílu. Díky tomu je elektrické pro­pojení zajištěno i při silných vibracích.
 

WAGO-Elektro spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz