Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Dvojitý konektor LC pro snadné a úsporné připojování optických kabelů

Nový dvojitý zasouvací konektor typu LC (Local Connector) dodáva­ný společností Siemens usnadňuje připojování dvojice optických kabe­lů a šetří místo v rozváděči. Prostorově úsporný konektor typu LC podle normy IEC 61754-20 je doplněn novým uvolňovacím mechanismem, kte­rý umožňuje snadno připojovat optické kabely k síťovým komponentám opatřeným odpovídajícími zásuvkami. K takovým komponentám patří např. modulární přepínače typů X308-2M, XR-300 a X-300EEC značky Siemens, určené pro sítě průmyslového Ethernetu.
 
Nový uvolňovací mechanis­mus spojuje dvojici konektorů – jeden namontovaný na pří­vodním a druhý na výstupním optickém kabelu – v jeden dvo­jitý (duplexní) konektor, který uživatel snadno zapojí do zásuvky na síťové komponentě. Nový mechanismus rovněž zajišťuje uvolnění po­jistných západek v obou jednotlivých konektorech LC. Uživatel tak může jednoduchou manipulací s dvojitým konektorem najednou při­pojovat nebo odpojovat vždy pár optických kabelů vedoucích k přepí­nači. Nový způsob připojování optických kabelů usnadňuje především práci se síťovými komponentami malých rozměrů či s velkým počtem portů. Protože výkonnost síťových komponent i počty jejich portů stá­le rostou, představuje prostorově nenáročný způsob připojení pomocí konektorů LC perspektivní metodu odpovídající normě IEC 61754-20.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com