Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Dvojitá izolace = bezpečné analogové měřicí přístroje pro rozváděče

číslo 8/2006

Dvojitá izolace = bezpečné analogové měřicí přístroje pro rozváděče

Analogové ukazovací měřicí přístroje jsou stále v popředí zájmu uživatelů. Jejich velkou předností je možnost zjistit jedním pohledem aktuální hodnotu i trend měřené veličiny. Firma GMC-měřicí technika, s. r. o., dodává tyto přístroje na český trh již mnoho let. Nabízí je v různých standardních provedeních i podle speciálních požadavků zákazníků, nyní také v souladu s novou bezpečností normou EN 61010-1:2001. Většinou je žádáno čtvercové provedení, ale dodat lze i obdélníkové provedení (tzv. profilové). Přístroje jsou vyráběny v rozměrových řadách podle norem DIN (čtvercové o rozměrech průčelí 48 × 48, 72 × 72, 96 × 96 a 144 × 144 mm s výchylkou ručky 90° nebo 240°, profilové o rozměrech 48 × 24, 72 × 24, 96 × 24, 96 × 48 a 144 × 72 mm – viz obr. 1). Dodávány jsou tyto typy přístrojů:

Obr. 1.

Obr. 1. Čtvercové přístroje podle normy DIN 43700 se čtvrtkruhovou stupnicí a čelním rámečkem v matné černé nebo matné šedé barvě podle normy DIN 43718

  • magnetoelektrický rozváděčový přístroj pro stejnosměrné veličiny,
  • magnetoelektrický rozváděčový přístroj pro střídavé veličiny,
  • elektromagnetický rozváděčový přístroj,
  • bimetalový ampérmetr,
  • elektromagnetický a bimetalový ampérmetr,
  • ručkový kmitoměr,
  • měřiče výkonu a účiníku.

Přístroji lze měřit proud (střídavý, stejnosměrný), napětí (střídavé, strejnosměrné), kmitočet, výkon, účiník, synchronizaci, teplotu, elektrický odpor, stav sepnutí, počet provozních hodin a směr točivého pole.

Není-li u jednotlivého typu uvedeno jinak, mají nabízené měřicí přístroje třídu přesnosti 1,5.

Nezanedbatelnou výhodou použité konstrukce je možnost výměny stupnice přístroje. Tuto operaci lze uskutečnit snadno a rychle, bez nářadí a bez ztráty přesnosti přístroje. Stačí otevřít uzávěr na horní straně pouzdra, zabezpečený proti ztrátě, a stupnici vytáhnout a nahradit novou.

Signálové vodiče se k přístrojům připojují prostřednictvím šroubových svorek se závitem M4 s automaticky se uvolňujícími svěracími objímkami, které usnadňují zavedení vodičů. Hlavy šroubů jsou vytvarovány pro křížové i standardní šroubováky. Pouzdro je vyráběno ze samozhášivého a neskapávajícího polykarbonátu podle UL94V-0. Čelní rámeček a krycí sklo lze z pouzdra bez problémů vyjmout a vyměnit. Standardně jsou k dispozici přístroje se stupněm krytí čelní strany pouzdra IP52. Na přání zákazníka se všechny, s výjimkou wattmetrů, dodávají také s pouzdrem z ocelového plechu. Díky uspořádání pouzder lze přístroje použít ve všech běžných mozaikových rastrech.

Do panelů se analogové rozváděčové přístroje upevňují šroubovými svorkami splňujícími zvýšené požadavky na odolnost proti otřesům a na rázovou pevnost podle normy DIN EN 60051-1.

Vedle standardních řad je možné na zvláštní objednávku dodat také přístroje ve zvláštním provedení. Jako příklady lze uvést zvýšenou odolnost proti otřesům, stupeň krytí zvýšený na IP54, antireflexní čelní sklo, různé popisy na stupnici atd.

Jako příslušenství k dodávaným přístrojům jsou k dispozici proudové transformátory a bočníky. Měřicí transformátory proudu jsou buď násuvné, nebo závitové do 10 V·A s třídou přesnosti 1 nebo 0,5. Bočníky jsou nabízeny s napětím 60 nebo 150 mV pro jmenovité proudy až do 15 kA.

Veškeré přístroje jsou vyráběny postupy certifikovanými podle ISO 9001, nesou značku CE a splňují bezpečností normu EN 61010-1:2001 (dvojitá izolace u analogových rozváděčových přístrojů), která je u dané kategorie přístrojů povinná.

Radka Alexová,
GMC-měřicí technika, s. r. o.

GMC – měřicí technika, s. r. o.
Fügnerova 1a
tel.: 516 410 905-6
fax: 516 410 907
e-mail: gmc@gmc.cz
http://www.gmc.cz