Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Dvě novinky pro procesní výrobu

číslo 8-9/2002

Dvě novinky pro procesní výrobu

Multiparametrický vyhodnocovací a záznamový systém pro analytickou měřicí techniku
Na platformě bezpapírových obrazovkových zapisovačů Jumo Logoscreen 500 byl vyvinut mnohostranně použitelný vyhodnocovací systém pro přímé připojení senzorů pro analytickou techniku. Přístroj Logoscreen Aqua 500 může být vybaven třemi nebo šesti měřicími kanály. Na jejich vstupy lze kromě obvyklých unifikovaných proudových a napěťových signálů a teplotní čidel (odporové teploměry) přímo připojit také signály analytických měřených veličin, jako jsou hodnota pH, redoxní potenciál, koncentrace chloru, oxidu chloričitého nebo ozonu či vodivost. Mnohostranné registrační funkce tohoto přístroje jako bezpapírového obrazovkového zapisovače přitom zůstávají zachovány. Novinkou jsou integrované kalibrační procedury, např. pro pH, takže odpadá potřeba separátního převodníku.

Obr. 1.

Vedle standardních normovaných signálů (0 až 10 V, 0/4 až 20 mA) a odporových teploměrů Pt 100, Pt 500, Pt 1000 lze připojit, zpracovat a kalibrovat tyto měřené veličiny:

  • pH nebo redox (jednobodová, dvoubodová nebo tříbodová kalibrace, automatická teplotní kompenzace),

  • vodivost (kalibrace článkové konstanty a teplotního koeficientu, automatická teplotní kompenzace, integrované nelineární křivky závislosti koncentrace na vodivosti pro H2SO4, HNO3, HCl, NaOH, NaCl, KOH, kompenzace pro ultračisté vody podle ASTM a USP),

  • volný chlor, oxid chloričitý, ozon (jednobodová kalibrace měření chloru, korekce podle hodnoty pH a podle teploty).

Pro všechny měřicí vstupy jsou k dispozici vyhodnocení stavu elektrody textovým výpisem, deník uskutečněných kalibrací a stárnutí senzorů a integrované kalibrační procedury. Využít lze až tři alarmy a na přání lze přístroj vybavit sériovým rozhraním.

Kompaktní převodník tlaku s monolitickým keramickým senzorem a širokou škálou připojovacích možností
Nové kompaktní převodníky tlaku řady Jumo Midas se používají k měření tlaku v kapalných a plynných médiích. Pracují s keramickým měřicím článkem na bázi tlustých vrstev, pomocí kterého se tlak převádí na unifikovaný proudový nebo napěťový signál.

Obr. 2.

K hlavním výhodám patří obzvlášť dobrá odolnost použitého základního materiálu na bázi oxidu hlinitého (Al2O3) vůči provozním médiím a z toho plynoucí dlouhá životnost přístroje. Jednoduchá konstrukce minimalizuje možnost vzniku poruch.

Kompaktní provedení převodníku tlaku jej předurčuje pro použití všude tam, kde jsou stísněné montážní podmínky a nedostatek místa, jako např. u kompresorů, motorů apod.

Stabilní teplotní poměry zaručují přesné měřicí výsledky. Velký výběr tlakových připojení a možnosti elektrického připojení pokrývají všechny možné varianty aplikací, které mohou v praxi nastat. Na přání lze vyhovět i nestandardním požadavkům zákazníků.

Převodníky Jumo Midas se vyrábějí ve velkých sériích, z čehož vyplývá mimořádně výhodný poměr výkonu a ceny.

Převodník má měřicí rozsah od 1,6 bar do 100 bar. Výstupy jsou standardní analogové napěťové nebo proudové.

JUMO Měření a regulace s. r. o.
Šumavská 31
615 54 Brno
tel.: 541 32 11 13
fax: 541 21 15 20
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz

Inzerce zpět