Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Dvě novinky od společnosti Pro-face

Společnost Pro-face je známá jako výrobce operátorských panelů, průmyslových počí­tačů a techniky pro komunikaci v průmyslu. Tento článek představuje dvě novinky z je­jího sortimentu.
 

Kompaktní operátorské panely GP4100

 
Operátorské panely řady GP4100 (obr. 1, obr. 2), uvedené na trh v loňském roce, jsou vybaveny 3,4" displejem s rozlišením 200 × 80 bodů a šestnácti stupni šedi. Zob­razovat lze textová i grafická data a panel může být vybaven i dotykovým stínítkem. Dokonce i na takto malém displeji lze zob­razovat grafiku s podporou obrázků ve win­dows a bitmapových fontů. Podsvícení má tři barvy a uživatel si může vybrat ze dvou typů: s podsvícením buď v barvách zelené, oranžové a červené, nebo bílé, růžové a čer­vené. Barvou lze indikovat provozní stav stroje. Barva displeje signalizující provozní stav je viditelná i z velké dálky a podá zá­kladní informaci, přestože údaje zobrazené na displeji ještě nejsou čitelné. Displej lze v případě potřeby montovat i ve svislé po­loze (obr. 3).
 
Zákazník si může podle požadavků své úlohy vybrat typ s komunikačním rozhraním RS-232C, RS-422 nebo RS-485 s galvanic­kým oddělením.
 
Pro to, aby i na takto malém displeji bylo možné využívat všechny funkce HMI, jsou k dispozici funkce pro rolovací zobrazení aktuálních alarmových hlášení, záznam historie alarmů, správu receptur a synchronizaci s ří­dicím systémem.
 
Standardní součástí panelů jsou rozhra­ní USB A a USB mini-B, stejně jako podpo­ra pro přenos dat z nadřazeného počítače do panelu prostřednictvím USB mini-B. Pomocí USB A lze např. přenášet uložená data nebo aktualizovat programy z paměti USB nebo lze toto rozhraní využít pro připojení čtečky čárových kódů, popř. jiných zařízení s výstu­pem USB. S použitím konvertoru USB-SIO lze prostřednictvím portu USB připojit i za­řízení se sériovým rozhraním.
 
Pro návrh zobrazení lze použít editor GP--Pro EX Ver. 2.6. Zkušební verzi s omezenou funkčností je možné si zdarma stáhnout z we­bové stránky společnosti Pro-face.
 
Operátorský panel nalezne široké uplatně­ní v průmyslové výrobě, ale také v nevýrobní automatizaci, např. při ovládání systémů říze­ní osvětlení, klimatizace a dalšího technické­ho vybavení obytných i účelových budov, při řízení vytápění, větrání a zavlažování ve skle­nících, při ovládání lékařských přístrojů apod.
 

Operátorské panely řady LT3300

 
Operátorské panely řady LT3300 (obr. 4) umějí nejen zobrazovat provozní hodnoty, ale také plnit řídicí funkce. V jednom přístroji jsou tak zkombinovány vlastnosti HMI i PLC. Výhodou je nižší cena, menší počet dílů i nižší spotřeba elektřiny než u systému, kde jsou funkce HMI a PLC vykonávány dvě­ma samostatnými přístroji.
 
K dispozici jsou varianty LT-3300S s ba­revným displejem a LAN, LT-3300L s mono­chromatickým displejem a LAN a LT3301L s monochromatickým displejem bez LAN.
 
Operátorské panely LT3300 jsou vhodné pro malé a středně velké stroje, kde mohou plnit jako zobrazovací, tak ovládací a řídicí funkce. K dispozici je osmdesát vstupů a vý­stupů (část vestavěných, část ve volitelných doplňkových modulech), tj. dostatek pro vět­šinu úloh této kategorie. Modely s LAN navíc mohou sbírat data prostřednictvím Ethernetu a softwaru ProServer EX.
 
Logické funkce se programují v reléo­vé logice pomocí funce drag and drop. Stej­ně jako pro návrh obrazovek, i pro tvorbu programů PLC lze využít editor GP-Pro EX. Tento editor se používá i pro jiné typy operátorských panelů (i pro předchozí typ GP4100), takže program vytvořený pro je­den typ panelu lze relativně snadno přenést na jiný panel.
 
Panel je vybaven také rozhraním USB. Prostřednictvím konvertoru USB-SIO lze k USB připojit i zařízení se sériovým výstupem, např. měniče nebo regulátory teploty.
 
Modely vybavené rozhraním LAN mohou poskytovat data také do nadřazené podnikové ethernetové sítě.
 
Typickými příklady použití jsou balicí stroje, zpracovatelské linky, jednoduché sys­témy pro sledování spotřeby elektrické ener­gie výrobních linek, sledování doby činnos­ti a plánování údržby technologických zaří­zení apod.
 
Obr. 1. Operátorský panel GP4100
Obr. 2. Operátorský panel GP4100, pohled zezadu
Obr. 3. Panely GP4100 lze podle potřeby používat i ve svislé poloze
Obr. 4. Operátorský panel s vestavěným PLC LT3000