Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Dvě nové řady elektrických měničů Telemecanique pro pohony

číslo 3/2004

Dvě nové řady elektrických měničů Telemecanique pro pohony

Do skupiny měničů frekvence a softstartérů značky Telemecanique letos přibyly dva nové výrobky. Jsou určeny především pro standardní použití na pracovních strojích, k ovládání vybraných funkcí na výrobních linkách a v neposlední řadě i pro regulaci chodu, spouštění a zastavování malých ventilátorů, čerpadel, dmychadel a kompresorů. Jde o měnič frekvence Altivar 31 a softstartér Altistart 01, v článku stručně popsané. Fyzicky se s těmito dvěma novinkami bude možné poprvé v České republice seznámit na veletrhu Amper 2004.

Altivar 31 – jednoduše inteligentní

Při porovnání s předchůdcem měniče Altivar 31 – měničem frekvence Altivar 28 – lze snadno zjistit, že kromě rozšíření počtu a typů funkcí byl rozmnožen i počet verzí měniče, od krytí IP00, přes IP21/31/41 až po IP55. Zvýšený standard vstupních a výstupních periferních zařízení, jednodušší řízení, nové možnosti komunikace, menší rozměry a větší variabilita v přizpůsobení se požadavkům jednotlivých aplikací řadí tento měnič frekvence do skupiny produktů označovaných někdy jako Simply Smart – jednoduše inteligentní.

Výrobky ze skupiny Simply Smart musejí být nejen inteligentní, ale také snadno obsluhovatelné. Firma Telemecanique je pyšná na to, že do této skupiny produktů může zařadit měnič frekvence Altivar 31.

Nový měnič s vektorovým řízením otáček a momentu je určen pro třífázové asynchronní motory výkonů od 180 W do 15 kW, napájecí soustavy od 1 × 200/240 V, přes 3 × 200/240 V až po 3 × 380/500 V nebo 3 × 525/600 V. Spínací frekvence je nastavitelná od 2 do 16 kHz, výstupní frekvence je 0 až 500 Hz. Momentové přetížení je 170 až 200 % po dobu 60 s už od výstupní frekvence 0,5 Hz.

Obr. 1.

Měnič Altivar 31 (ATV31) je k dispozici pro celosvětový trh. Znamená to, že lze využít nejen již zmíněné varianty napájení, resp. napětí pro motor, ale také různé varianty z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC, tj. použití či nepoužití síťového odrušovacího filtru) i vybavení některými funkcemi (např. funkce výběru typu ovládací logiky). Novinkou je i ATV31C – uzavřené provedení s krytím IP55 do výkonu 4 kW ve dvou verzích: ekonomické (bez síťového odpínače, potenciometru a přepínače chodu) a tzv. kompletní, s úplným příslušenstvím pro ovládání pohonu a s doplňky pro zdokonalení EMC. Naprostou novinkou je měnič ATV31K, jenž je určen pro montáž do rozváděče s možností zákaznického uspořádání vlastního uzavřeného řešení do výkonu 15 kW (menší rozměry, vlastní skříň přizpůsobená aplikaci nebo stroji a prostředí). U standardního provedení s chladičem, označeným ATV31H, byly zmenšeny rozměry. Místo uspoří i možnost namontovat měnič bez bočních rozestupů a takto namontovaný ho při teplotě okolí od –10 do +50 °C provozovat bez redukce výstupního proudu měniče (obr. 1). To je výhoda při montáži do rozváděče, kde se ušetří zastavěná plocha a zároveň je povolena vyšší teplota uvnitř skříně. Při montáži do rozváděče se také občas používá sada pro montáž obslužného a nastavovacího terminálu na dveře skříně, podobně jako u měniče Altivar 28.

Podívejme se na funkční vlastnosti ATV31. Co je v tomto směru nového? Je to především rozšířený počet vstupů a výstupů. Je možné využít šest volně konfigurovatelných logických vstupů s možností provozu v pozitivní nebo negativní logice a tři vstupy analogové, z toho dva napěťové a jeden proudový. Z výstupů je k dispozici dvojice volně konfigurovatelných relé a jeden analogový výstup (napěťový nebo proudový s možností použití v logické funkci).

Funkce jako přednastavené hladiny otáček (až šestnáct hladin), ruční ovládání otáček (motorpotenciometr), multifunkční logické vstupy, konfigurování a nastavení technologického PI regulátoru, výběr typu jednotlivých ramp, včetně zákaznického nastavení, dělají z ATV31 produkt vhodný pro velmi široké spektrum aplikací. Velká pozornost je věnována také bezpečnostním funkcím. Lze mezi nimi nalézt např. možnost naprogramovat způsob zastavení pohonu po poruše, ovládat externí brzdu i spínat výstupní stykač jako funkce charakterizující současné špičkové měniče dané kategorie.

Tab. 1. Sortiment měničů frekvence a softstartérů značky Telemecanique pro rok 2004 (v přehledu nejsou zahrnuty řízené usměrňovače, servomotory a krokové motory)

Typ měniče Výkon (kW) Napětí (V) Řízení1) Vhodné aplikace
Altivar 11 0,18 až 2,2 100 až 240 U/f, SVC jednoduché
Altivar 31 0,18 až 15 200 až 600 U/f, SVC středně složité
Altivar 38 0,75 až 315 380 až 460 U/f, SVC středně složité
Altivar 58 0,37 až 75 200 až 500 U/f, SVC, FVC složité
Altivar 68 75 až 1 500 380 až 690 U/f, SVC, FVC složité
Typ softstartéru Proud (A) Napětí (V) Řízení Vhodné aplikace
Altistart 01 3 až 85 200 až 690 napěťové rampy jednoduché
Altistart 48 17 až 1 200 200 až 690 momentové rampy složité

1) U/f – skalární řízení, SVC – vektorové řízení bez zpětné vazby, FVC – vektorové řízení se zpětnou vazbou.

Nový měnič nabízí také širší možnosti komunikace. S ATV31 je standardně možné komunikovat nejen prostřednictvím protokolu Modbus RTu, ale, což je novinka, i CANopen. Další možnosti komunikace se otevírají při použití převodníku sběrnic Ethernet/Profibus/Fipio na Modbus. Standardně lze ATV31 nastavit prostřednictvím displeje a klávesnice, komfortněji při použití PC nebo PDA a programovacího nástroje PowerSuite.

Měnič Altivar 31 je mezinárodním produktem vyvinutým v souladu s normami UL/CSA, CE, NOM a C-TICK. Je ve své kategorii špičkou. Bude existovat jen málo aplikací,ve kterých by se s výhodou neuplatnil.

Altistart 01 – malé rozměry a úplná koordinace

Pro rozběhy jednofázových nebo třífázových motorů ve standardních aplikacích se stále častěji používají metody založené na principu zvyšování napětí na statoru s možností nastavit omezení proudu během spouštění. Příslušné přístroje se nazývají polovodičové spouštěče (rozběhové měniče) neboli softstartéry. U motorů malých výkonů se tyto přístroje používají místo tradičních metod rozběhu, např. přepínáním hvězda-trojúhelník. Důvodem je především snaha omezit momentové rázy a proudy při rozběhu pohonu. Některé typy softstartérů umožňují motor i řízeně zastavit. K realizaci uvedených způsobů spouštění, popř. zastavování motorů je určena novinka z produkce Schneider Electric – Altistart 01 (ATS01).

Kromě modifikace způsobu řízení tyristorů u ATS01 pro proudy do 32 A budou při porovnání s dosavadními obdobnými modely na první pohled zřejmé menší rozměry přístroje, které při jeho dimenzování do 6 A jsou 22,5 × 100 × 100 mm (šířka × výška × hloubka) a do 32 A jsou 45 × 124 × 113 mm. Napájecí napětí může být v rozmezí 110 až 480 V a u typů s tokem 44 až 85 A do 690 V. Přístroj ATS01N2 má k dispozici i tzv. chybové relé nebo logický výstup informující o ukončení rozběhu. Interní přemostění tyristorů po ukončení rozběhu (by-pass) je zabudováno ve všech verzích ATS01.

ATS01U ve verzi N2 je softstartér vyvinutý pro provoz se spouštěči motorů TeSys, model U, které patří mezi špičku spínací techniky a jsou schopny pracovat s úplnou koordinací se softstartérem. V součinnosti s tímto prvkem tvoří Altistart 01 multifunkční celek s možností komplexní ochrany, komunikace, diagnostiky a přenosu naměřených hodnot např. prostřednictvím protokolu Modbus RTU (při použití komunikačních převodníků i jinými protokoly).

Všechny verze ATS01 do výkonu 22 kW lze namontovat na lištu DIN. Rampy a počáteční moment se nastavují dvěma, popř. třemi potenciometry na čelní straně softstartéru.

Softstartér Altistart 01 umožňuje se základním komfortem realizovat plynulé a úsporné rozběhy a doběhy motorů v jednoduchých aplikacích. Nejen jeho funkční možnosti, ale i cena a technické parametry mohou být prvním impulsem ke změně při obnově starých elektromechanických řešení nebo při návrhu nových pohonářských aplikací.

Ing. David Wurst,
Schneider Electric CZ, s. r. o.,
Ing. Peter Dzurko,
Schneider Electric Slovakia, s. r. o., marketing

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha - Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno - Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz

Inzerce zpět