Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Dvanáctý ročník odborné konference JSP

Již dvanáctý ročník odborné konference JSP s podtitulem Nové trendy v oboru měření a regulace se konal 21. února 2019 v Konferenčním centru City v Praze. Pořadatelem konference byla v rámci svého programu vzdělávání AMAR společnost JSP (http://www.jsp.cz/amar/). Hlavním partnerem byla společnost Siemens (průmyslové divize Digital Factory & Process Industries and Drives). Mediálními partnery byly časopisy All For Power a Automa. Konference se zúčastnilo 220 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie, strojírenského a automobilového průmyslu i z řad dodavatelů investičních celků.

Hlavním tématem letošního dvanáctého ročníku bylo shrnutí novinek v oboru MaR a energetiky. Na programu bylo sedm přednášek:

  • úvodní prezentace a novinky v JSP (Petr Fukač, JSP),
  • nové trendy ve vývoji snímačů a převodníků teploty (Roman Kratochvíl, JSP),
  • SITRANS P320/420 – nové standardy průmyslových snímačů tlaků a tlakových diferencí (Ivan Šifta, Siemens),
  • výhledy české energetiky v evropském a světovém kontextu (Stanislav Cieslar, All For Power),
  • pokročilé technologie pro udržitelnost jaderné energetiky (Otakar Frýbort, Centrum výzkumu Řež),
  • měření teploty v procesech tepelného zpracování podle CQI-9 (Pavel Urban, JSP),
  • LDI ROW – hlídání úniku ropných látek (Petr Fukač, JSP).

Společnost JSP na konferenci prezentovala úspěšné rozšíření sortimentu o váhy a vážní systémy nebo o zařízení k měření úniku ropných látek vhodná pro petrochemický a chemický průmysl, energetiku, přístavy a vodní cesty nebo čistírny odpadních vod a jímky dešťové vody.

Pokračuje také vývoj v oboru snímačů teploty, který je pro firmu JSP tradiční a klíčový. Zde je třeba zmínit např. nový přesný programovatelný převodník P5320 s komunikací HART, který je vhodný pro odporové i termoelektrické senzory a potenciometry. Vyznačuje se velkou přesností (0,05 % v referenčních podmínkách) a linearizací s nulovou chybou. Z oblasti metrologických služeb pro měření teploty byla zajímavá přednáška o hodnocení tepelného zpracování podle dokumentu CQI-9, který za účelem sjednocení hodnoticích postupů při tepelném zpracování materiálů vypracoval technický výbor sdružení odborných skupin automobilového průmyslu AIAG. JSP nabízí laboratorní i provozní kalibrace termočlánků, které se v těchto případech používají, testy přesnosti systému i testy rovnoměrnosti tepelného pole.

Co se týče dodávek a montáže systémů chemické analýzy vody a páry, firma JSP dokončila několik velkých projektů: na blocích K2 a K3 v Elektrárně Opatovice, v JE Jaslovské Bohunice, ve firmě Veolia v Kolíně a Mariánských Lázních nebo v teplárnách v Trmicích a ve Zlíně.

Ve druhém sále konferenčního centra byla instalována bohatá výstava přístrojů měření a regulace, přehledně členěná do sekcí podle oborů a veličin a na samostatné expozice produktů partnerů konference.

Už od rána a v průběhu celého dne se živě diskutovalo o přednášené problematice, přítomní technici, projektanti a odborníci na měření a řízení odpovídali na odborné dotazy o řešení technických úloh a projektů a o možnostech dalšího vývoje. 

Petr Bartošík (Foto: JSP)

Obr. 1. Pohled do přednáškového sálu

Obr. 2. Nedílnou součástí konference byla doprovodná výstava