Dvacátý ročník veletrhu Amper zve odborníky do Brna

Tradiční veletrh pro odborníky z oboru elektrotechniky, elektroniky, automatizace a moderní komunikační techniky se bude stejně jako loni konat na brněnském výstavišti. Jubilejní, dvacátý ročník veletrhu Amper se uskuteční ve dnech 20. až 23. března 2012 v moderních halách P, F a V za účasti více než 600 vystavovatelů z tradičních i nových oborů veletrhu. Loni si veletrh Amper prohlédlo 43 200 návštěvníků a vystavovalo na něm celkem 580 firem z 23 zemí. Také letos je očekávána účast mnoha významných firem a solidní návštěvnost.

Zlatý Amper

V rámci dvacátého ročníku veletrhu Amper je zorganizována tradiční soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu Zlatý Amper 2012. Soutěž je určena pro vystavované produkty, které jsou svými parametry srovnatelné s výrobky světové úrovně a reflektují současné trendy vývoje ve svém oboru. Dalšími kritérii hodnocení jsou technická a technologická úroveň, originalita řešení, bezpečnost a uživatelský komfort exponátů nebo také možnosti zajištění servisu a náhradních dílů, ekologické parametry a celková úroveň prezentace exponátu.

Exponáty hodnotí odborná komise složená z nezávislých expertů z jednotlivých nomenklaturních oborů veletrhu. Na základě odborného hodnocení komise udělí až pět ocenění Zlatý Amper 2012 a pět čestných uznání nejpřínosnějším vystaveným výrobkům veletrhu. 

Amper Career Day

Novinkou tohoto ročníku veletrhu Amper je setkání zástupců firem, odborných škol a studentů – Amper Career Day 2012. Akce je organizována pro firmy, které hledají vhodné zaměstnance a chtějí poznat talentované lidi z oboru a vyzkoušet, jak obstojí v praxi, ale také pro uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí ukázat, co v nich je. Amper Career Day proběhne v pátek 23. března 2012 a zástupci firem a škol zde dostanou prostor pro představení své činnosti a pracovních nabídek. Každý prezentující bude mít k dispozici hodinu na představení činnosti a volných pracovních pozic, seznámení s požadavky na uchazeče, zodpovězení dotazů apod. Toto setkání je jedinečnou příležitostí k navázání komunikace s potenciálními budoucími zaměstnanci vzdělanými v daném oboru. Amper Career Day poskytuje prostor pro přímou konfrontaci s požadavky a názory uchazečů z oboru elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace.

Doprovodný program

Návštěvníci nejen z řad odborné veřejnosti se mají možnost přímo na výstavišti zúčastnit zajímavých konferencí a seminářů. Mnohé z nich budou probíhat v sálech haly P a další také přímo ve výstavních stáncích.

Hned první den veletrhu, v úterý 20. března, se budou konat dvě konference, na jejichž organizaci se podílí nakladatelství FCC Public. Od 9 do 13 hodin se v sále P4 (a, b) uskuteční seminář Perspektivy elektromobility I – Elektromobilita pro každého. Seminář ukáže, jaké otázky je třeba řešit v souvislosti s využíváním elektromobilů. Druhou akcí je konference Perspektivy automatizace, jíž se bude možné zúčastnit od 12.30 do 17 hodin v sále P1. Posluchači se seznámí s trendy v průmyslové automatizaci. Pořadatelé se v programu soustředili na přehledové a mírně polemické příspěvky, které se budou zabývat současným stavem a trendy na trhu průmyslové automatizace v Evropě a v České republice, výzkumem a vývojem v oboru, ale také vzděláváním nových odborníků.

Ve čtvrtek 22. března od 9 do 14 hodin pořádá nakladatelství FCC Public v sále P1 konferenci Energie pro budoucnost VI, která představí progresivní řešení energetické hospodárnosti provozu domácností.

Ve stejný den pořádá Společnost pro kybernetiku a informatiku v sále P3 od 15 do 17 hodin konferenci Robotické systémy: současnost a trendy, který je určen odborníkům zabývajícím se navrhováním robotických systémů a jejich zaváděním ve výrobní i nevýrobní sféře.

Celý doprovodný program veletrhu Amper je uveden na www.amper.cz.

Další zajímavosti na veletrhu

Velká pozornost bude opět věnována elektromobilitě – kromě konference Perspektivy elektomobility proběhne přímo na veletrhu výstava elektromobilů. Novinkou letošního ročníku je volba Elektromobilu roku 2012. Odborná komise složená z motoristických a odborných elektrotechnických novinářů bude hodnotit nejen automobil jako takový, ale také progresivní technologie, inovace a přínos v oblasti elektromobility. Nominované vozy pocházejí od výrobců automobilů prestižních značek, které již uvedly elektromobil na evropský trh. V rámci veletrhu se budou moci návštěvníci seznámit s nominovanými vozy a také si je osobně vyzkoušet.

Návštěvníci veletrhu budou znovu moci také vyzkoušet Inteligentní dům v praxi, který připravila společnost Estelar v hale V, č. stánku 154. V rámci tohoto projektu si mohou na „vlastní dotek“ vyzkoušet, jaký je život v chytrém domě vybaveném inteligentní elektroinstalací. Nově mohou zhlédnout ovládání celého domu prostřednictvím televize, iPadu nebo mobilního telefonu.

Slavnostní galavečer při příležitosti oslav jubilejního, dvacátého ročníku veletrhu Amper 2012 se bude konat první den veletrhu, tj. 20. března, od 20 hodin v reprezentačních prostorách Nové radnice Brno. Vystavovatelé se mohou těšit na zajímavý program a bohatý raut.

(Terinvest spol. s r. o.)

Obr. 1. Návštěvníci veletrhu Amper budou mít příležitost vyzkoušet si jízdu elektromobilem

Ing. Josef Zima, předseda Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví

Přehlídka výukových robotů tradičně pořádaná ve stánku nakladatelství FCC Public přiláká mnoho mladých diváků

Patentové právo v praxi – diskusní fórum

Na otázky týkající se patentového práva a ochrany duševního vlastnictví jednotlivců i firem odpoví ve stánku P 097 nakladatelství FCC Public Ing. Josef Zima, předseda Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví (ARID, www.arid-hk.cz ) a místopředseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů, spolupracovník Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a evropského patentového úřadu (EPO). Beseda s tímto odborníkem se uskuteční v rámci doprovodného programu veletrhu Amper 2012 ve čtvrtek 22. března od 13 do 17 hodin a bude zahrnovat tyto tematické okruhy:

– duševní vlastnictví – druhy a účinky,

– duševní vlastnictví a prosperita,

– duševní vlastnictví a inovace,

– inovace a průmyslověprávní strategie podniku,

– průmyslověprávní politika v podniku,

– výzkum a vývoj podniku ve spolupráci s akademickým prostředím.

(jk)

Výukové roboty si poradí s obtížnými úkoly

Robotická zařízení, která jsou v rámci výuky sestrojována na katedře řídicí techniky FEL ČVUT v Praze, budou představena ve stánku P 97 na veletrhu Amper 2012. Vystoupení robotků je na středu 21. března plánováno každou sudou hodinu, tedy v 10, 12, 14 a 16 hodin. Návštěvníci budou moci sledovat, jak si robot poradí s úkolem přejet řeku. Veze si s sebou můstek, který sám položí a po překonání řeky jej zase odváží. V jiné úloze má robot plošinku a na ní míček. Jeho úkolem je přejet zvlněnou dráhu, aniž by mu míček spadl. K vidění bude robot skládající Rubikovu kostku, robot-pavouk a inverzní kyvadlo (segway) ovládané z gamepadu. Roboty jsou sestavovány ze stavebnice Lego Mindstorms.

 (ev)