Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Dva rozšiřující moduly pro PLC

Je-li třeba k programovatelnému automatu (PLC) připojit další snímač teploty nebo rozšířit počet analogových vstupů, obvykle si uživatel koupí originální rozšiřující modul, který dodává příslušný výrobce. Toto řešení však může být drahé. Společnost Papouch proto nabízí levnější alternativy. 

Jak připojit teploměry k PLC

Univerzální převodník DSA2 (obr. 1) umožní měřit teplotu levnými a oblíbenými digitálními snímači teploty DS18B20 (Maxim Dallas). Signál snímače teploty je převeden na napětí 0 až 10 V, které lze měřit běžnými analogovými vstupy na PLC. Převodník DSA2 obsahuje dva nezávislé kanály.

Blokové schéma převodníku DSA2 je na obr. 2. Vyplývá z něj jednoduchost použití. Z výhodných vlastností kromě jednoduchosti uveďme možnost volby jednoho ze dvou měřicích rozsahů a široký rozsah napájení: 18 až 30 V DC.

Převodník DSA2 je dodáván v provedení na lištu DIN. Teploměry je možné objednat zvlášť. Jsou vodotěsně uzavřeny ve válcovém pouzdru o průměru 6 mm, délka silikonového kabelu je od 1 do 15 m. 

Jak zvětšit počet analogových vstupů PLC

Je-li třeba zvětšit počet analogových vstupů PLC, obvykle se použije rozšiřující modul. Když takové řešení nevyhovuje, nabízí firma Papouch univerzální analogový multiplexer AnalogMUX (obr. 3). Protože analogové vstupy bývají často diferenciální, je také AnalogMUX vybaven diferenciálními výstupy.

Blokové schéma multiplexeru AnalogMUX je na obr. 4. Nejzajímavější je pravá část obrázku, ze které je zřejmé uspořádání přepínače. Jde vlastně o dva přepínače typu „1 z 32“. Vybraný vstup označený IN1 až IN32 je možné připojit k výstupu označenému „+“ nebo „–“. Uživatel tedy může sám rozhodnout, jak budou vytvořeny diferenciální dvojice signálů.

K ovládání multiplexeru AnalogMUX byl zvolen protokol Modbus RTU. Popis registrů i s příklady je součástí manuálu.

Analogovým multiplexerem lze přepínat i signály s malým proudem, protože jsou použity polovodičové spínače. Maximální spínané napětí může být 50 V, přitom nezáleží na polaritě. Odpor sepnutého kanálu je typicky 20 Ω. Předpokládá se, že multiplexer bude používán pro napěťové vstupy 0 až 10 V. Řídicí linka RS-485 je galvanicky oddělena.

Popsaný multiplexer je možné doplnit držákem na lištu DIN. 

Závěr

Měřicí převodník DSA2 i multiplexer AnalogMUX je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch rádi poradí s jejich užitím. 

(Papouch s. r. o.)

Obr. 1. Převodník DSA2 umožní zpracovat signál z digitálních teploměrů DS18B20 napěťovým analogovým vstupem PLC

Obr. 2. Blokové schéma převodníku DSA2

Obr. 3. AnalogMUX rozšíří počet vstupů PLC o 32 kanálů

Obr. 4.Blokové schéma uspořádání kanálů