Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Dva nové duální rádiové moduly Industrial Hotspots

Společnost ProSoft Technology® (v České republice zastoupená firmou ControlTech) vyvinula dva nové rádiové moduly Automation- Class 802.11n Dual Industrial Hotspots™, z nichž jeden je určen do běžného prostředí, druhý má zvýšenou odolnost proti vodě (IP67). Oba přinášejí automatizačním inženýrům více možností, jak budovat vysokorychlostní bezdrátové komunikační sítě. Dva kanály v jedné jednotce umožňují modul použít jako opakovač (repeater) a zvětšit tak dosah sítě bez újmy na rychlosti komunikace. Oba kanály je také možné využívat simultánně, např. jeden pro řídicí úlohy, druhý pro servis, a segmentovat tak provoz na síti. Komunikace na servisním kanálu přitom nemá vliv na komunikaci řídicích úloh.
 
Nové průmyslové rádiové moduly Automation-Class RadioLinx® Industrial odpovídají normě IEEE 802.11n. Umožňují vytvořit spolehlivé spojení např. s pohyblivými zařízeními nebo v prostředí s překážkami, kde mohou mít tradiční bezdrátové komunikační sítě problémy.
 
Celý sortiment modulů RadioLinx Industrial 802.11n (obr. 1) nyní zahrnuje jeden typ jednokanálového modulu Industrial Hotspot, jeden typ jednokanálového modulu Industrial Client a dva typy dvoukanálových modulů Industrial Hotspot, z nichž jeden se zvýšeným stupněm krytí IP67.
 
Všechny moduly RadioLinx 802.11n umožňují díky funkci Reliable I/O Message Delivery přenášet i náročné průmyslové protokoly.
 
Metoda MIMO (Multiple Input, Multiple Output) dovoluje ke každému rádiovému výstupu připojit až tři antény. To pomáhá pracovat s odraženými signály (v průmyslových provozech vznikají četné odrazy na kovových překážkách). Vzhledem k tomu lze i v náročném průmyslovém prostředí dosahovat velké přenosové rychlosti (až 300 Mb/s).
 
Pro konfiguraci rádiových modulů 802.11n Industrial Hotspot a dohled nad nimi je určen volně dostupný software RadioLinx WirelessN Discovery. Díky němu lze zobrazit topologii sítě, při její konfiguraci přidělovat rádiovým modulům IP adresy, sledovat diagnostiku sítě, aktualizovat firmware modulů a detekovat přítomnost rádiových sítí podle IEEE 802.11. Uživatel si může vybrat mezi automatickou nebo manuální konfigurací (může být upřednostněna nebo pevně zvolena). Pro zvýšení spolehlivosti jsou využity samoopravné funkce a redundance řídicí jednotky (master).
 
Všechny rádiové moduly mají široký rozsah provozních teplot (–40 až +75 °C) a lze je použít v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 2, kategorie 3 podle ATEX). Další parametry důležité pro použití v průmyslu jsou velká odolnost proti vibracím a rázům, montáž na lištu DIN, možnost napájení Power over Ethernet a simultánní režim komunikační brána/opakovač/Industrial Hotspot.
 
Stejně jako ostatní moduly řady RadioLinx, také nové výrobky podporují normu IEE 802.11i a službu RADIUS pro centrální správu bezpečnostních pravidel. Podporována je také služba Quality of Service (QoS) pro přidělování priorit datovým tokům a pro provoz aplikací na pozadí, např. pro přenos hlasu (VoIP - Voice over IP) a videozáznamů.
 
Moduly RadioLinx 8022.11n Industrial Hotspot jsou kompatibilní s již existujícími moduly RadioLinx. Přinášejí zlepšení výkonu pro úlohy s širokopásmovým přenosem dat a velkým objemem přenášených datových paketů. Současně mají lepší citlivost signálu, větší dosah a jsou zvláště vhodné do průmyslových provozů se zařízeními, která jsou mobilní a mohou měnit svou polohu.
(Bk)
 
Obr. 1. Sortiment modulů RadioLinx a software pro konfiguraci rádiové sítě