Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Duplexní Ethernet po jednom optickém vlákně

číslo 11/2003

Duplexní Ethernet po jednom optickém vlákně

O základních stavebních prvcích pro průmyslové ethernetové sítě – rozbočovačích (hub) a přepínačích (switch) Advantech řady ADAM-6000 jsme psali v článku Síť Ethernet v průmyslových podmínkách v čísle 4/2003 tohoto časopisu. Ve stejném článku jsme informovali také o převodníku Ethernetu z optického vlákna na metalické vedení ADAM-6521. Obr. 1. Jde o standardní převodník 100 Base-FX využívající dvě multimódová optická vlákna na vlnové délce 1 300 nm. Nyní přichází na trh i převodník pro singlemódová optická vlákna ADAM-6542. Ten však nepotřebuje k plně duplexnímu přenosu dvě vlákna, stačí mu vlákno jediné.

Takový přenos umožňuje metoda WDM (Wavelenght Division Multiplexing). Principem je využití světla rozdílných vlnových délek pro přenos v různých směrech. Pro dvoukanálovou technologii WDM se standardně používají vlnové délky 1 550 nm a 1 310 nm. Jeden z převodníků vysílá na vlnové délce 1 550 nm a přijímá na vlnové délce 1 310 nm, převodník na druhém konci vlákna musí mít vlnové délky pro vysílání a příjem opačné. Proto je ADAM-6542 dodáván ve dvou modifikacích: ADAM-6542/W15 a ADAM-6542/W13, které musí být použity v páru.

Výhody, které metoda WDM přináší, jsou zřejmé na první pohled. Nejmarkantnější z nich je zvýšení přenosové kapacity optického kabelu na dvojnásobek bez nutnosti použít nákladné technologie, jako je např. ATM (Asynchronous Transfer Mode). Výhodou je i transparentnost přenosové cesty – jedno vlákno odpovídá jednomu kabelu Ethernetu. To bývá v řídicích systémech žádoucí a důležité i z hlediska spolehlivosti.

Obr. 2.

Dalším typickým využitím převodníků ADAM-6542 jsou rekonstrukce řídicích nebo signalizačních systémů, hlavně v oblasti řízení dopravy. Rozšíření přenosové kapacity položením nových optických kabelů by zde často znamenalo rozsáhlé výkopové práce spojené se záborem veřejných prostranství a s dalšími nákladnými opatřeními. ADAM-6542 zdvojnásobí počet použitelných ethernetových linek bez nutnosti jakkoliv zasahovat do kabelových tras. Pro využití v řídicích systémech je navíc výhodou standardní pouzdro ADAM (obr. 1), které umožňuje montáž na lištu DIN, a rozsah napájecích napětí od 10 do 30 V. ADAM-6542 tedy lze bez problémů přímo montovat do rozvodnic nebo skříní dopravních řadičů.

Instalace a provoz převodníku ADAM-6542 se neliší od standardních převodníků Ethernetu na vláknovou optiku. Po propojení optickým kabelem a zapnutí napájení již není třeba žádné další nastavení, převodníky signalizují navázání spojení a přenos dat dvoubarevným indikátorem (LED) LNK/ACT.

Převodníky Ethernetu na vláknovou optiku ADAM-6542 lze kombinovat s dalšími moduly řady ADAM. Na obr. 2 je ukázáno, jak lze původní linku pro standardní Ethernet rozšířit pomocí převodníků ADAM-4577 o paralelní linku RS-232/422/485. Podobným způsobem je možné získat přenosovou kapacitu pro linky Modbus nebo Profibus.

Tab. 1. Technické údaje převodníku ADAM-6542

Rozhraní metalické linky 10/100 Base-TX, MDI/MDI-X autodetection & crossover
Konektor RJ-45
Přepěťová ochrana metalické linky 3 kV DC
Izolační napětí metalické linky proti napájecímu zdroji 1,5 kV RMS
Rozhraní optické linky 100 Base-FX WDM
Optický konektor SC
Použitelná optická vlákna 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 singlemode
Přenosová vzdálenost do 20 km
Kompatibilita IEEE 802.3, IEEE 802.3
Indikátory PWR, LNK/ACT, 10/100 Mb/s
Rozměry 110 × 70 × 25 mm
Montáž na lištu DIN nebo šrouby na montážní desku
Napájecí napětí 10 až 30 V DC
Příkon 3 W
Rozsah pracovních teplot –10 až +70 °C

Jakékoliv další informace o převodníku ADAM-6542 a o další nabídce zařízení pro průmyslové komunikace si vyžádejte v kterékoliv kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252

Inzerce zpět