Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Dům budoucnosti

Automa 2/2000

(tisková zpráva Siemens-Electrogeräte 9HT04DE, přeložil Bk)

Dům budoucnosti

Obr. 1.

Jak budeme žít a bydlet za pět nebo deset let? Jak budou vypadat naše domy a domácnosti, co se změní v našich všedních, každodenních činnostech?

Hned jak ráno zazvoní budík – koupelna je již vytopena na příjemnou teplotu a je zapnuta klimatizace. Žaluzie se automaticky vytáhnou a den lze začít právě uvařenou kávou.

Žijeme totiž v domě, v němž jsou jednotlivé elektrické spotřebiče spojeny do komunikační sítě a jsou vybaveny inteligentními funkcemi. To je scénář budoucnosti, který společně vytvořily firmy Siemens-Electrogeräte a IuK (Arbeitsgruppe für Innovation und Komunikation) v Mnichově.

IuK je skupina sedmi mladých výzkumníků a odborníků, která ve spolupráci s předními vědci z Evropy, USA i Asie tvoří vize budoucího vývoje v oblasti informací a komunikací.

Inteligentní dům již dlouho není jen utopií. Představu takového domu, který člověka zbaví každodenní jednotvárné námahy, splní mu každé přání a bude ovladatelný na dálku, formuloval už v roce 1995 Bill Gates.

Cílem je nabídnout obyvatelům inteligentního domu maximální pohodlí a bezpečnost. Přitom je nutné myslet také na to, aby použité technologie přispívaly k úsporám energie, neškodily životnímu prostředí a šetřily náklady na bydlení.

HES – domácí manažer pro větší bezpečnost, hospodárnost a komfort ve vašem bytě
Potřebujete-li vytáhnout nebo spustit žaluzie, přitopit nebo naopak ztlumit topení, zapnout větrání v koupelně nebo v kuchyni, rozsvítit v chodbě, když do ní někdo vejde, postará se o to za vás HES (Home Electronic System) firmy Siemens. A zařídí toho ještě více. Pohybový senzor zjistí, zda se v domě někdo zdržuje, a je-li tam někdo v době, kdy nemá být nikdo doma, spustí poplach. Bezpečnostní senzory na dveřích a oknech mohou upozornit na to, že se do domu někdo pokouší vloupat, a předat tuto informaci bezpečnostní službě.

HES je první rozsáhlý informační systém pro použití v automatizaci domácností. Jednotlivé domácí spotřebiče spolu komunikují prostřednictvím sběrnice instabus EIB (viz např. TOMAN, K.: EIB – evropská instalační sběrnice, standard nejen pro Evropu. AUTOMA 11-12/1998, s. 10). Tato sběrnice představuje nový, nastupující standard v domovní instalaci. Jednotlivé přístroje navzájem po této sběrnici komunikují i bez potřeby dohledu centrální nadřízené stanice.

Zapojené přístroje domácí techniky mohou být kontrolovány a řízeny z kteréhokoliv místa domu, nebo dokonce i z vnějšku. EIB přitom přejímá roli komunikační sběrnice, podobně jako je tomu u komunikačních sběrnic v průmyslových automatizačních systémech.

Zapojení domácích spotřebičů, přístrojů a senzorů do sítě může uživateli přinést mnoho užitečných funkcí: např. při zamykání dveří zhasnou v domě všechna světla, zkontroluje se zavření oken a aktivuje se zabezpečovací systém.

Uživatel se nemusí starat o to, odkud a kam mají být zapojeny kabely sběrnicového systému. Při změně uspořádání přístrojů (spínačů, světel, domácích spotřebičů) není nutné přepojovat žádné kabely, stačí celý systém znovu naprogramovat.

Obr. 2.

Jen pohnout prstem…
Každý manažer by měl mít i svého asistenta. Také Home Manager jej má. Pod označením HomeAssistant se skrývá software, který představuje komfortní řídicí a uživatelské rozhraní. Jeho obsluha je velmi jednoduchá a není třeba se jí dlouze učit. Jednoduše stačí dotknout se příslušného symbolu na dotykové obrazovce, aby byla aktivována potřebná funkce. Takto lze ovládat vše od osvětlení, topení, klimatizace až po žaluzie, automatickou pračku, čističku vzduchu nebo vestavěný krb.

… nebo říci slovo
Jde to i jednodušeji. HES lze ovládat i hlasem. Sicare pilot, zařízení na rozpoznávání lidské řeči, umožňuje spouštět určité funkce i vyřknutím určeného slova či hesla.

Elektronika je schopna si zapamatovat a zpracovat 64 různých hlasových povelů a poslat je prostřednictvím systému instabus EIB k příslušnému přístroji. Přímo z postele lze ovládat topení, světlo, žaluzie nebo vstupní dveře. Pro některé je to otázka komfortu, ale pro jiné, např. starší a špatně pohyblivé lidi, to je podstatné zvýšení jejich bezpečnosti a schopnosti obsloužit se.

Výhody pro každého obyvatele domu
HES je výhodný pro každého obyvatele domu. Pro velmi zaměstnané lidi a pro lidi, kteří hodně cestují, je to nástroj, jak na dálku zkontrolovat, zda je jejich dům nebo byt v pořádku. V rodinách s malými dětmi zabrání úrazům elektrickým proudem, které si mohou děti způsobit při nebezpečných hrách se spotřebiči zapojenými do sítě. Noční osvětlení pomůže těm, kteří se v noci bojí tmy a nedokážou usnout. Pro staré lidi je důležité, že si mohou pouhým stisknutím tlačítka přivolat pomoc.

Velké plus pro HES je ale také v možnosti uspořit energie. Jen ovládáním topení, řízením teploty v jednotlivých místnostech a hlídáním otevření oken lze ušetřit až 30 % energie. A ještě něco: při použití systému instabus EIB produkuje obyčejný rodinný dům ročně o 7,5 tuny oxidu uhličitého méně než dům s konvenční instalací. To představuje podstatné ulehčení pro životní prostředí.

Výhledy do budoucnosti
Inteligentní dům není jen sen. Technologii pro inteligentní domy nabízejí renomovaní výrobci domovní techniky a vybavení, lze se s ní setkat v nabídce stavebních firem a o jejích výhodách vás budou přesvědčovat i mnozí dodavatelé energií. Těmito systémy se vybavují nejen novostavby, ale i starší budovy v rámci jejich rekonstrukce. Odborníci soudí, že za deset let již budou inteligentní domy naprostou samozřejmostí a všechny domácí spotřebiče a vybavení budou nabízet možnost pracovat v domovní síti. HES firmy Siemens představuje začátek tohoto vývoje.