Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Druck DPI 800 – nový přístup ke kalibraci tlaku a teploty

číslo 3/2004

Druck DPI 800 – nový přístup ke kalibraci tlaku a teploty

Britská společnost GE Druck, vedoucí světová firma v oblasti vývoje a výroby techniky pro měření tlaku, představuje novou řadu přístrojů DPI 800. Jedná se o přesné kapesní kalibrátory tlaku a teploty robustní konstrukce. Často žádaným doplňkem kalibrátorů tlaku jsou přenosné zdroje tlaku, popř. podtlaku, které společnost GE Druck nabízí pro celý v praxi využívaný rozsah tlaků.

Úplná nabídka přenosných kalibrátorů tlaku

Společnost GE Druck v současné době vyrábí celou řadu multifunkčních přenosných kalibrátorů tlaku a teploty pro použití v průmyslových provozech. Na jedné straně nabízí přístroje s přesností na úrovni 0,025 % nebo lepší, jejichž cena ovšem překračuje 100 000 Kč. Na opačném konci výrobního spektra pak jsou levné kapesní indikátory tlaku s přesností okolo 0,1 % a cenou nižší než 15 000 Kč. Oblast mezi těmito dvěma skupinami přístrojů firma až do nedávna svým výrobním programem nepokrývala. Záměrem vývojového oddělení firmy GE Druck proto bylo vyvinout malý a dostatečně univerzální provozní kalibrátor vhodný pro všechny běžné kontrolní a kalibrační úlohy, který by bylo možné rozšiřovat podle měnících se potřeb uživatele. Důležitá je také odolnost proti hrubému zacházení. To vše při zachování velké přesnosti měření a nízké ceny přístroje.

Snaha vyhovět uvedeným protichůdným požadavkům vedla pracovníky GE Druck k vývoji modulů označených jako IDOS (Intelligent Digital Output Sensor).

Co je to IDOS?

Modul IDOS je samostatný snímač fyzikální veličiny, obsahující vedle čidla také A/D převodník, mikroprocesor a kompletní sadu kalibračních dat. S přístrojem DPI 800 komunikuje modul IDOS digitálně přes rozhraní RS-232. V praxi to znamená, že modul není svou kalibrací vázaný na jeden konkrétní přístroj, ale může být sdílen mezi všemi přístroji řady DPI 800. Protože modul IDOS je skutečně kategorie plug and play, je vždy zachována jeho plná přesnost.

V současné době jsou k dispozici pouze moduly IDOS pro měření tlaku. Těsná vazba mezi senzorem tlaku a digitální elektronikou umožňuje dosáhnout přesnosti 0,05 % až 0,01 % z rozsahu v pásmu pracovních teplot 0 až 50 °C. Moderní konstrukce a způsob výroby čidel tlaku firmy GE Druck přitom zaručují dlouhodobou stabilitu 0,01 % z rozsahu za rok.

Do budoucna je počítáno s moduly IDOS pro měření i jiných veličin (teplota, vlhkost, vodivost, pH a jiné).

Kalibrátory DPI 800

Základem typové řady kalibrátorů DPI 800 je tvarově shodná ruční jednotka malých rozměrů s robustním a mechanicky odolným pouzdrem. Na jeho čelní straně je podsvícený grafický zobrazovač LCD umožňující zobrazit současně několik měřených veličin. Na boku pouzdra je konektor pro připojení měřicích modulů IDOS. Jednotka má rozměry 180 × 85 × 50 mm a váží necelých 500 g. Je napájena ze tří suchých článků typu AA (tužkové baterie).

Obr. 1.

V přístroji je zabudován záznamník (datalogger) umožňující uložit až 1 000 naměřených hodnot. Ukládání do paměti probíhá automaticky (s nastavenou periodou) nebo ručně. Zachycená data lze zobrazit na displeji nebo přenést po lince RS-232 do počítače. Jako příslušenství se dodávají přepravní pouzdro, spona na opasek a popruh k zavěšení přístroje na krk.

Kalibrátory DPI 800 se vyrábějí ve třech základních typových řadách.

DPI 800/802
Typ DPI 800 je určen pro měření tlaku při kalibraci tlakoměrů (obr. 1). Základní přesnost přístroje činí 0,05 %, popř. až 0,01 % (na objednávku), z měřicího rozsahu. Tlakový rozsah je volitelný v rozmezí od ±7 kPa do 0 až 20 MPa a s externími moduly IDOS až do 70 MPa. Přístroj může být opatřen dvěma snímači tlaku při současném zobrazení údaje obou dvou. Dodat lze i snímače rozdílu tlaků, absolutního tlaku nebo podtlaku.

Typ DPI 802 umožňuje navíc, v porovnání s typem DPI 800, měřit a simulovat proudový signál v rozsahu 0 až 55 mA. Může být použit i pro kontrolu tlakových spínačů.

DPI 810/811/812
Kalibrátor DPI 810 je určen ke kalibraci odporových teploměrů. Automaticky detekuje dvou, tří a čtyřvodičové zapojení, vadný senzor nebo přerušený vodič. Přístroj je použitelný pro odporové teploměry typů Pt50 až Pt1000, Ni100, Ni120 a mnoho dalších. Přesnost měření se pohybuje mezi 0,2 a 0,6 °C podle typu teploměru.

Typ DPI 811 umí navíc simulovat uvedené teploměry, typ 812 (obr. 2) umožňuje také simulovat proudovou smyčku a kontrolovat teplotní spínače.

Obr. 2.

DPI 820/821/822
Typ DPI 820 je určen ke kalibraci termočlánků typu K, J, T, B, R, S, E, N, L, U, C a D včetně měření napětí na úrovni milivoltů. Je použita nová patentovaná metoda kompenzace teploty srovnávacího konce termočlánku s maximální odchylkou 0,2 °C. Přesnost přístroje závisí na typu termočlánku. Pohybuje se v rozmezí od 0,3 °C u typu T do 1,4 °C u typu S.

Typ 821 umí navíc simulovat signál z termočlánků či generovat napětí do 100 mV. Typ 822 nadto měří a simuluje proudovou smyčku.

Zdroje kalibračního tlaku a podtlaku

Pro provozní použití kalibrátorů tlaku DPI 800 v praxi je zapotřebí přenosný zdroj kalibračního tlaku.

Nejmenší z ručních zdrojů tlaku dodávaných firmou GE Druck je pumpa PV 210, určená ke generování tlaku od –95 do +300 kPa. Tlak se vyvozuje pístem ve spodní části pumpy. K přepínání účinku pumpy (přetlak/podtlak) slouží přesuvník v její střední části. Otočnou horní částí se nastavuje žádaná hodnota tlaku jemně. Tlak se ze systému vypouští citlivým jehlovým ventilem.

Klešťová pumpa PV 211 je schopna vyvodit tlak v rozmezí –95 kPa až 2,5 MPa. Tlak se generuje nůžkovým pohybem kleštin. Režim přetlak/podtlak se podobně jako u PV 210 volí přesuvníkem, tentokrát umístěným na hlavici pumpy. Otočný element na boku hlavice jemně nastavuje žádaný tlak, k vypouštění opět slouží citlivý jehlový ventil. K tlakovému výstupu na vrchu hlavice je možné připojit tlakový vstup kalibrátorů řady DPI 800.

Pro kalibraci kapalinou, a to až do tlaku 100 MPa, je určena pumpa PV 212. Jako médium lze použít hydraulický olej i vodu, neboť všechny smáčené části pumpy jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli. Zásobník ve střední části pumpy je naplněn pracovním médiem a součástí sady je plastová nádobka pro snadné plnění zásobníku. Stejně jako u obou předchozích pump lze tlak jemně nastavovat otočným regulátorem a vypustit jehlovým ventilem.

Nejvýkonnější je pumpa typu PV 411. Je schopna generovat tlak –85 kPa až +6 MPa pneumaticky a po doplnění zásobníku kapaliny pak tlak –85 kPa až +70 MPa hydraulicky. Jedinou pumpou lze tedy obsáhnout celý v praxi využívaný rozsah tlaků. V pneumatickém režimu pracuje tato pumpa stejně jako typ PV 211. V hydraulickém režimu se kleštěmi soustava nejprve předem natlakuje na asi 3 MPa a dále se tlak až do úrovně 70 MPa vyvozuje šroubem pro jemné nastavení. Je proto nezbytné použít pevné nepružící tlakové hadice a soustavu nejprve dobře odvzdušnit.

K ručním pumpám Druck lze zakoupit praktický přenosný kufřík k uložení pumpy, zvoleného kalibrátoru tlaku a sady nezbytných šroubení.

Kam pro informace

Detailní údaje o všech kalibrátorech tlaku a elektrických veličin, katalogové listy a informace o cenách poskytnou pracovníci společnosti Datacon MSI na níže uvedených kontaktních adresách a telefonech.

Ing. Martin Šilhavý, Ing. Jan Šilhavý,
Datacon MSI s. r. o.

Datacon MSI, s. r. o.
1. pluku 12a, 186 00 Praha 8
tel.: 222 315 942, 222 315 397
tel./fax: 224 816 858
e-mail: martin.silhavy@datacon.cz, datacon@datacon.cz
http://www.datacon.cz

Inzerce zpět