Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Dotykové ovládání strojů s novým rozměrem vnímání

Až do nedávné doby využívaly dotykové ovládací panely v automatizaci ke komunikaci s člověkem pouze dva jeho smysly: sluch a zrak. V současné době s novými panely 5,7" a 12" Saia®PCD Web-Panel je k této komunikaci přidán další smysl: hmat. Proces ovládání může být vnímán prostřednictvím hmatového vjemu v prstech, způsobeného vibracemi dotykové plochy panelu v místě dotyku. Tyto vibrace vytvářejí pro obsluhu hmatovou zpětnou vazbu.
 
Společnost Saia-Burgess Controls, švýcarský výrobce řídicích systémů, prezentovala funkční vzorky těchto panelů na veřejnosti poprvé asi před rokem. Povzbuzena značným zájmem a pozitivní odezvou na trhu, podnikla kroky k jejich zavedení do sériové výroby standardního sortimentu panelů Saia®PCD Web-Panel (3,5" až 15").
 
Na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku v listopadu 2009 bylo prezentováno první komerčně dostupné zařízení Haptic HMI pro automatizaci s 5,7" displejem VGA TFT s velkým jasem a implementace hmatové zpětné vazby je průběžně rozšiřována na displeje všech nabízených velikostí: na veletrhu Hannover Messe v dubnu 2010 byly tyto ovládací panely představeny i s displejem velikosti 12". Od roku 2010 jsou panely s haptickou zpětnou vazbou zavedeny jako běžná katalogová položka v hlavním katalogu produktů Saia-Burgess.
 
SBsys, s. r. o., tel.: +420 234 133 700, e-mail: info@sbsys.cz, www.sbsys.cz