Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Dotaženo do detailů

číslo 5/2006

Dotaženo do detailů

Firma Mašek – balicí a zpracovatelské stroje je firma, jejímiž hlavními činnostmi jsou vývoj, konstrukce, výroba, prodej a servis balicích strojů a kompletních automatických balicích linek. Přibližně 90 % její produkce je určeno pro zahraniční trh, zejména do Německa, Francie, zemí Beneluxu, USA, Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. Firma je největším českým vývozcem balicích strojů a na domácím trhu má zhruba 30% podíl.

Obr. 1.

Obr. 1. Balicí stroj HBV 3U

S divizí A&D společnosti Siemens firma spolupracuje již od svého vzniku v roce 1992 a má s její technikou výborné zkušenosti. Proto, když se v souvislosti s vývojem a následnou výrobou strojů HBV 3U (obr. 1) a HBV 20U řešila otázka nejvhodnějšího řídicího systému, byla firma Siemens oslovena jako jedna z prvních. Po zjištění všech technických parametrů stroje a požadavků jeho výrobce nabídla společnost Siemens velmi pokročilé řešení – komplex produktů Simotion Easy Set, navržený speciálně pro tento typ stroje (obr. 2).

HBV jsou balicí stroje určené pro balení kusového, sypkého a těžce sypného zboží do sáčků. Jejich základní mechanismus se skládá z dávkovací jednotky, přesně dávkující v definovaném čase, zásobníku fólie s podavačem, podávacích řemínků a uzavíracích čelistí, které svařují dno (obr. 3) a vršek sáčku. Stroje HVB jsou z 90 % využívány v potravinářském průmyslu k balení mraženého zboží a oříšků, ale také chipsů, kávy, mléka, krmiva pro domácí zvířata a dalších produktů. Varianta HBV 20U je určena k balení sáčků s objemem do 20 litrů, HBV 3U k balení sáčků s objemem do 5 litrů. Firma Mašek dosud prodala několik těchto strojů do zahraničí – do USA, Německa, Nizozemí, na Ukrajinu a do Indie. Letos je očekáván prodej dalších dvaceti strojů.

Nejen řídicí systém

První jednání začala v prosinci 2004; kompletace a vylaďování produktů řídicího systému s balicím strojem trvaly od začátku února do dubna 2005. Stroj HBV s řešením Simotion Easy Set byl poprvé představen na veletrhu balicí techniky Interpack 2005 v německém Düsseldorfu a následně se naplno rozběhla jeho výroba.

Obr. 2.

Obr. 2. Simotion Easy Set obsahuje řídicí systém Simotion D a pohony Sinamics S120
Obr. 3. Skládání dna balení

Jádrem Simotion Easy Set je řídicí systém Simotion D, který je, stejně jako ve většině ostatních případů, doplněn pohonem Sinamics S120. Dále jsou jeho součástí moduly I/O a komunikační rozhraní, napájení, vizualizace (dotykový panel TP 170B, který se programuje v prostředí Pro Tool) a předem připravený software, obsahující již hotové funkční bloky pro jednotlivé aplikace – zákazník si jej tak může parametrizovat a modifikovat podle svých potřeb. K řešení patří i grafická schémata pro ovládání stroje, která lze rovněž dále upravovat (jde zejména o doplňování informací či definování přístupů k nim).

Společnost Siemens má připravenou také verzi Simotion Easy Set pro kontinuální balicí stroje. Řídicí systém Simotion s pohonem Sinamics S120 a další produkty této sady je navíc možné využít i v jiných vysoce dynamických zařízeních.

Řešení, které se vyplatí

Na modifikaci softwaru a optimalizaci chodu stroje se podíleli pracovníci firmy Mašek a tým odborníků společnosti Siemens. Siemens investoval do vývoje softwaru velké množství prostředků a úsilí. Výsledná podoba splňuje všechny požadavky a předpisy sdružení OMAC (Open Modular Architecture Control), mezinárodního sdružení výrobců a uživatelů strojů pro potravinářský a chemický průmysl. Obr. 3. Další velká výhoda komplexu Simotion Easy Set spočívá v jeho úspornosti – zatímco u běžných systémů se brzdná energie transformuje na teplo, v tomto případě se energie při režimech start-stop díky rekuperační jednotce vrací zpět do sítě, takže stroj má nižší provozní náklady. Rovněž je třeba zmínit přesnost časování a polohování a velkou dynamiku stroje.

Použití řešení Simotion Easy Set představuje v podstatě parametrizaci a programové doplnění prefabrikované programové sady pro daný balicí stroj. Stejně tedy v budoucnu bude možné připravit během relativně krátké doby řešení pro další typy balicích strojů z produkce firmy Mašek. Firma plánuje vývoj jednoho nového modelu ročně a dosavadní modely se průběžně inovují pro dosažení vyšších výkonů, lepších parametrů i větší přesnosti dávkování.

O sadě Simotion Easy Set řekl ředitel firmy Jan Mašek toto: „Splňuje všechny naše původní představy. Ač není nejlevnější, poskytuje mnoho výhod, díky nimž se nám i našim zákazníkům rozhodně vyplatí. Protože jde o nový systém, bylo nejvíce práce s parametrizací softwaru. Šest měsíců jsme ho vylaďovali spolu se specialisty z firmy Siemens v čele s inženýrem Dočkalem. Velmi přínosné je v tomto ohledu školení, které v rámci technické podpory pořádá Siemens pro naše zaměstnance zabývající se právě vývojem softwaru.„

(Siemens, s. r. o.)