Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Doprovodný program veletrhů

Automa 2/2001

(bš)

Doprovodný program veletrhů

Již po šest let je specializovaný veletrh Pragoregula obohacován doprovodným programem, jenž nabízí návštěvníkům veletrhu mj. příležitost k odborným setkáním a diskusím spojeným s možností efektivně získat nové informace o vývojových trendech a metodách oboru. Letošní program naváže na velmi úspěšné schéma z loňského roku.

Technická konference bude zahájena v úterý 6. března 2001 úvodními vyzvanými přehledovými přednáškami pro širokou odbornou veřejnost. Na ně navážou přihlášené specializované referáty. Zde vystoupí tradiční účastníci, např. prof. Ďaďo s referátem o senzorech s bezdrátovou komunikací nebo Ing. Šmejkal s prezentací nového přístupu k fuzzy regulacím, i noví, mezi kterými jsou se zájmem očekáváni přednášející s příspěvky o průmyslovém využití internetu (Ing. Horovčák) nebo o návrhu jednoduchých regulátorů pro soustavy s dopravním zpožděním s využitím interního modelu (doc. Vítečková, prof. Víteček).

Tutoriály, tj. kursy rychlého doplnění přehledových znalostí, byly vloni nejpopulárnější složkou doprovodného programu. Nabízejí zájemcům srozumitelné a přehledově pojaté vysvětlení prostředků, nástrojů a metod, které se v nedávné době buď nově objevily, nebo se začaly v automatizační praxi významně prosazovat. Účelem není pouze usnadnit orientaci ve vystavovaných produktech, ale především pomoci k  získání základního přehledu bez zdlouhavého studia mnohdy značně rozptýlených pramenů. Získané informace mohou účastníci kursů efektivně uplatnit při posuzování nabídek, formulaci požadavků pro výběrová řízení nebo při zadávání inovačních projektů. Mnozí specialisté si jistě se zájmem vyslechnou informace o oblastech, které sice bezprostředně nejsou předmětem jejich aktivit, o nichž však chtějí mít přehled. Učitelé odpovídajících zaměření ze středních odborných škol takto dostávají výbornou příležitost seznámit se s didaktickým přístupem a vhodnou českou interpretací nových (většinou anglických) termínů v podání našich špičkových odborníků.

Letos jsou připraveny čtyři tutoriály, po dvou na středu 7. března a na čtvrtek 8. března, a to na témata:

  • MATLAB a jeho nástroje pro inženýrské výpočty a simulaci systémů (J. Houška, Humusoft; P. Horáček, ProTys/Centrum aplikované kybernetiky ČVUT);
  • Fuzzy a neuro-fuzzy modelování a regulace (P. Horáček, ProTys/CAK ČVUT);
  • Od individuálního vyžití internetu k aplikacím v průmyslové automatizaci (P. Klán, Ústav informatiky AV ČR/Fakulta strojní ČVUT; O. Havle, FCC Průmyslové systémy s. r. o.);
  • Průmyslové PID regulátory – teorie pro praxi (M. Schlegel, Západočeská univerzita).

Kromě toho je na pátek 9. března plánováno, podle aktuálního zájmu, buď uspořádání firemních prezentací, nebo opakování úspěšného tutoriálu F. Zezulky Komunikace v automatizačních systémech (projeví-li o něj zájem více než deset posluchačů).

K účasti na doprovodném programu se lze přihlásit elektronickou formou na adrese http://www.pragoregula.cz, kde budou také uveřejňovány všechny aktuální informace, včetně podrobného programu. Tištěnou přihlášku zašle na požádání odborný garant akce:

doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc.
Strojní fakulta ČVUT v Praze
Ústav přístrojové a řídicí techniky
Technická 4, 166 07 Praha 6
tel.: 02/24 35 25 31
fax: 02/24 31 02 92
sulc@fsid.cvut.cz