Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Doprovodná konference o řídicí technice

číslo 2/2003

Doprovodná konference o řídicí technice

Jako součást doprovodného programu veletrhu měřicí, regulační a automatizační techniky a elektrotechniky Pragoregula/Elexpo 2003 je připravována, podobně jako v minulých letech, odborná technická konference. Uskuteční se první den veletrhu – 25. března 2003 – a bude sestávat ze dvou částí: vyzvaných přednášek a bloku odborných referátů.

O vyzvané přednášky byli požádáni naši přední odborníci, z nichž mnozí se již konferencí při veletrhu Pragoregula zúčastnili v minulých ročnících zajímavými  přednáškami, které měly zasloužený ohlas. Pro letošek jsou připravovány vyzvané přednášky s názvy, popř. na témata:

  • Agentové technologie v automatizaci od prof. Ing. V. Maříka, DrSc., vedoucího katedry kybernetiky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a ředitele Výzkumného střediska Rockwell Automation Praha: jde o jedno z nejaktuálnějších témat současnosti objevující se v rámci komplexního přístupu k automatizaci,

  • Současné poznatky z realizace automatizačních projektů budou na základě svých zkušeností prezentovat pracovníci firmy Sidat Ing. J. Fibír, CSc., a Ing. R. Novotný, Ph.D.,

  • Informace z oblasti použití nových koncepcí řídicích systémů pro dopravní systémy podá Ing. D. Nenutil ze společnosti Unicontrols,

  • Optimální řešení návrhu a realizace měřicího řetězce je název přednášky doc. Ing. J. Jenčíka, CSc., založené na jeho dlouholetých zkušenostech a zacílené na řešení problémů každodenní praxe měření a projektování v automatizaci,

  • Předpisová a terminologická základna inženýrské práce, přednáška Ing. J. Machače z katedry fyziky a měření VŠCHT Praha bude také zaměřena na praxi, avšak spíše na její, neméně významné, legislativní aspekty.

Program bloku odborných referátů se v současné době dotváří. Do konce února se ještě k zařazení do sborníku přednášek z konference přijímají dvou- nebo čtyřstránkové referáty formátované podle šablony, která je s dalšími instrukcemi pro autory ke stažení na webových stránkách www.pragoregula.cz

Na uvedených webových stránkách naleznou zájemci další informace ke konferenci, mají možnost publikovat zde vlastní kontaktní informace a je tu také formulář předběžné přihlášky k účasti.

Srdečně jsou zváni k účasti posluchači i autoři. Předběžné přihlášení se elektronickou cestou je nezbytné, pokud chce zájemce obdržet závaznou přihlášku s definitivním programem a nebyla-li mu dosud zaslána elektronická pozvánka.

Ke spojení s pořadateli lze kdykoliv využít adresu sulc@fsid.cvut.cz nebo osobně kontaktovat odborného garanta konference doc. Ing. Bohumila Šulce, CSc., Technická 4, 166 07 Praha 6, tel. 224 352 531.

(bš)

Inzerce zpět